Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

Klassik teologi - Folkekirkens rummelighed

-teologi og kirke aktuelle debatter og strømninger

FOREDRAG: HVOR ER DEN KLASSISKE TEOLOGI HENNE I SAMTIDENS TEOLOGI?

V/Niels Henrik Gregersen
Hvad er ”klassisk teologi” egentlig for noget, og hvor er den klassiske teologi henne i samtidens teologi?  Og hvad med de ofte drakoniske kirkelige debatter, hvor der er ”Krig i kirken”, som BT skriver (14. januar 2022)? Foredraget giver eksempler på, hvordan de bibelske, græske, middelalderlige og reformatoriske stemmer spiller sammen med hver sit instrument i nutidens teologi. Et passende sted at begynde er liturgien og salmerne. Vi kunne fx begynde med at synge Kingos ”Nu rinder solen og af østerlide” eller Grundtvigs ”Hil dig frelser og forsoner”.

Niels Henrik Gregersen er professor i dogmatik (samtidsteologi) på Københavns Universitet.

 

FOREDRAG: APOKATASTASIS ELLER DOBBELT UDGANG I KIRKEHISTORISK LYS 

V/Niels Arne Pedersen
Siden begyndelsen af det 19. århundrede er den såkaldte “universalisme”, der hævder alles frelse eller altings genoprettelse (apokatastasis), blevet mere og mere udbredt. I det 21. århundrede fortsætter universalismen med at brede sig, ikke bare i Folkekirken, men også internationalt som en tværkonfessionel kristen strømning – der er både universalister blandt protestanter, katolikker og ortodokse. Mange af universalisterne hævder, at det har været sådan før – at de fire første århundreders kristendom overvejende var universalistisk. Det traditionelle kirkehistoriske synspunkt er derimod, at universalismen var en klar mindretalsposition gennem hele kirkehistorien; først i moderne tid er dette forhold ved at ændre sig.

Foredraget vil primært undersøge, hvem der har ret – var den tidlige kristendom universalistisk?

Sekundært vil det belyse synspunkter på frelse og fortabelse gennem resten af kirkehistorien.

Nils Arne Pedersen, født 1959, cand. theol. 1990 (Aarhus Universitet), dr. theol. 1996 (Aarhus niversitet), siden 1994 knyttet til teologiuddannelsen på Aarhus Universitet som lektor i kirkehistorie.

Nils Arne Pedersen har arbejdet bredt med oldkirkens historie, med en særlig interesse for koptiske og syriske tekster og konflikten mellem hæresi og ortodoksi, særligt i forhold til manikæismen.

 

DEN ÅBNE KIRKE – HVOR GÅR GRÆNSEN?

V/Leise Christensen

Som præster står vi ofte i et trekantsdrama mellem dogmatikken, eksegesen/bibellæsningen og det faktisk levede liv. Spændingsfeltet er dramatisk, men også frugtbart og fører til mange gode samtaler, ligesom det hele tiden kalder på både teologiske og praktiske overvejelser. Foredraget vil undersøge dette spændingsfelt og se på, hvordan vi kan vægte de forskellige vinkler og også se på, hvor grænsen går for åbenhed overfor samtidens ønsker og tankeparadigmer. Dåben vil være udgangspunktet, men med udblik til andre kirkelige handlinger også.

Sognepræst i Skt. Johannes Kirke på Trøjborg, født, 1964. Leise er uddannet teolog fra Aarhus Universitet med Ph.D. på afhandlingen Modsigelsens nødvendighed. Kontinuitet via ambiguitet i Ecclesiastes, 2001.

Leise Christensen blev per 1. november 2015 indsæt som præst i Sankt Johannes Kirke, efter at have varetaget stillingen som lektor og afdelingsleder ved Folkekirkens Uddannelse- og Videnscenter i Løgumkloster, som er folkekirkens pædagogiske institut for efteruddannelse.

Invitation til stiftpræstemøde

Tilmelding

Fristen for tilmelding er overskredet.

Vil du gerne deltage? Send en mail til Dorte Ib, di@km.dk 

Tilrettelæggelse

Elof Westergaard
Erling Kristensen
Charlotte Locht
Poul Ivan Madsen

Deltagere

Præster, emeriti og ægtefæller