Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Fredags Forelæsninger for præster i Ribe Stift

Se eller gense den første af vores Fredags Forelæsninger

V. lektor, TEO Afdeling for bibelsk eksegese, Københavns Universitet, Søren Holst

Er der en frelser til stede? Messias, hvem er han?

En stor del af NT’s indhold giver kun mening på baggrund af en forventning i datidens jødedom: "Messias skal komme; når han kommer, vil han fortælle os alt", som den samaritanske kvinde siger til Jesus – og Messias skal selvsagt også udrette andet end at fortælle. Men hvad ventede man nærmere bestemt? Hvor i GT findes de steder, som man byggede forventningen på? Hvad var der sket med jødisk teologi i tiden mellem GT og NT?

Det bibelske stof rummer en del af svaret på spørgsmålene – men meget andet skal søges i jødedommens udvikling – for ikke at sige omvæltning – mellem Det Gamle og Det Nye Testamente, altså i apokryfer, pseudepigrafer og Dødehavsruller.

Se forelæsningen her

Se vores spændende arrangementer her

  • Folkemøde om Ansgar i 2026

    Som optakt til Folkemødet om Ansgar i 2026 har vi en del arrangementer i støbeskeen. Indtil videre er vi i gang med at planlægge to "optaktsweekender", og I vil høre meget mere om dem snarest.