Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Budget 2020

 FormålDelformål Budget
1.0Kommunikation - 75  820.000,00
 1.1Stiftsbog  - 2912 95.000,00
 1.2Ledig - ny aktivitet          0,00
 1.3Stiftspræstemøde -2919 210.000,00
 1.4Stiftsmøde - 2915 50.000,00
 1.5Hjemmeside - 2912 15.000,00
 1.6Andre tilskud til kommunikation - 2913450.000,00
2.0Formidling - 76  131.000,00
 2.1Konsulenter - I alt (a) 131.000,00
 2.1.aUdv.Kirkelig undervisning  - 2911 131.000,00
 2.2Stiftsudvalg 0,00
3.0Udviklingsprojekter - 77  913.000,00
 3.1Undervisning - I alt (a+b) 350.000,00
 3.1.aKursus præster - 2920 100.000,00
 3.1.bProvstikurser - 2921 250.000,00
 3.2Udv.Kirkelig Social+Diakoni arb. - 292516.000,00
 3.3Gudstjenesteudvalget - 2926 32.000,00
 3.4Stiftspr.+udv.retræte Fanø-2929 18.000,00
 3.5Turisme i Ribe Stift - 2941 12.000,00
 3.6Folkemøde - Græsen, udvalg i 2020 - 2940  100.000,00
 3.7Unge og Kirkeudvalg - 2934 33.000,00
 3.8Folkekirkens Tværkulturelt mødested i alt350.000,00
 3.8.bTværkulturelt mødested i Ribe Stift 350.000,00
 3.9IT 0,00
 3.10Medier - FK TV 0,00
 3.11Kirkemusik 0,00
4.0Mellemkirkeligt - 78  85.000,00
 4.1Stiftsudv. Kirken i møde med andre - 291685.000,00
5.0Andet - 79  785.366,68
 5.1Diverse -2922 77.500,00
 5.2Biskoppens bevilling- tilskud under 15.000,-kr.50.000,00
 5.3Pulje - (ej øremærket) 657.866,68
 Bindende stiftsbidrag i alt 2.734.366,68
 Indtægter bindende stiftsbidrag 2021 - 0,55% -2.179.612,00
 Øvrige indtægter, tilbageført hensættelse 2008-2019 -554.754,68
 Hensat overskud (ikke formålsbestemt) 0,00
 Bindende stiftsbidrag i alt 0,00
Note - Der kan foretages overførsel fra år til år vha. begrundet henlæggelse inden for hver konto.
Udligning af over- og underskud kan ske indenfor gruppen (f.eks.formidling). 
     
Budget 2020 - Godkendt på Stiftsrådsmødet den 7/11-2019    

 

Filer til download