Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

Kalender

Stiftsrådsmøde

Sted: Landemodesalen Ribe Stift
Stiftsråd
Tidsrum: 15:00-
Læs mere

Ribe Stiftsråd

Der er i hvert stift nedsat et Stiftsråd, som i henhold til lov om folkekirkens økonomi af 17. juni 2009 har til opgave at bestyre stiftsmidlernes forvaltning, og den 1. november 2013 tiltrådte Stiftsrådet sin fireårige arbejdsperiode.Valget gælder for 4 år, og har virkning fra 3 måneder efter at stiftsrådets funktionsperiode er påbegyndt.

Stiftsrådet bestyrer midlerne på menighedsrådenes vegne og fastsætter herunder en politik for udlån af stiftsmidlerne til de lokale kasser. Stiftsmidlerne, som består af kirkernes og præsteembedernes kapitaler udgår på landsplan ca. 3,2 milliarder kroner.

Lov om folkekirkens økonomi medførte tillige, at Stiftsrådet kan udskrive et bindende stiftsbidrag fra kirkekasserne til aktiviteterne i de enkelte stifter. Det bidrag som udskrives, kan ikke overstige 1% af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder i stiftet.

Der er også en række forskellige udvalg i stifterne med ansvar for blandt andet mellemkirkeligt arbejde, diakoni og mission.

Stiftsråd

Stiftsrådet består af biskoppen, domprovsten, 1 repræsentant for stiftets provster, 3 repræsentanter for stiftets præster, samt 1 menighedsrepræsentant valgt i hvert provsti.

Gert Frost Nicolajsen

Sognepræst

Aadalsvej 2A Vorgod
6920 Videbæk

Lars Hansson

Rep. for Ringkøbing Provsti

Marksekellet 2
6950 Ringkøbing

Else Marie Riis Madsen

Næstformand

Plougslundvej 149
7190 Billund

Elof Westergaard

Forretningsfører

Korsbrødregade 7
6760 Ribe

Peter Lauridsen Hundebøll

Formand

Baldursgade 7
6700 Esbjerg

Jens Torkild Bak

Domprovst

Gravsgade 50
6760 Ribe

Preben Kræn Christensen

Provst

Skovvej 2
6700 Esbjerg

Ingrid Lisby Schmidt

Sognepræst

Højtoftevej 41
6700 Esbjerg

Marianne Holm Zeuthen

Sognepræst

Tårnvej 1
6520 Toftlund

Hans Christian Dalgaard Hansen

Rep. for Varde Provsti

Nøddelunden 34
6800 Varde

Gitte Schultz Petersen Clausen

Rep. for Tønder Provsti

Toghale 11 Møgeltønder
6270 Tønder

Karen-Lena Randrup

Rep. for Ribe Domprovsti

Ribevej 80
6740 Bramming
Danmark

Elna Jørgensen

Rep. for Malt Provsti

Æblevænget 27
6600 Vejen

Erik Nielsen

Rep. for Skjern Provsti

Engdraget 11
6880 Tarm