Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Kalender

Stiftsrådsmøde

Sted: Landemodesalen Ribe Stift
Stiftsråd
Tidsrum: 16:00-19:00
Læs mere

Stiftsrådsmøde - budget 2025

Sted: Landemodesalen Ribe Stift
Stiftsråd
Tidsrum: 16:00-19:00
Læs mere

Ribe Stiftsråd

Der er i hvert stift nedsat et Stiftsråd, som i henhold til lov om folkekirkens økonomi af 17. juni 2009 har til opgave at bestyre stiftsmidlernes forvaltning, og den 1. november 2013 tiltrådte Stiftsrådet sin fireårige arbejdsperiode.Valget gælder for 4 år, og har virkning fra 3 måneder efter at stiftsrådets funktionsperiode er påbegyndt.

Stiftsrådet bestyrer midlerne på menighedsrådenes vegne og fastsætter herunder en politik for udlån af stiftsmidlerne til de lokale kasser. Stiftsmidlerne, som består af kirkernes og præsteembedernes kapitaler udgår på landsplan ca. 3,2 milliarder kroner.

Lov om folkekirkens økonomi medførte tillige, at Stiftsrådet kan udskrive et bindende stiftsbidrag fra kirkekasserne til aktiviteterne i de enkelte stifter. Det bidrag som udskrives, kan ikke overstige 1% af den lokale ligning i de enkelte ligningsområder i stiftet.

Der er også en række forskellige udvalg i stifterne med ansvar for blandt andet mellemkirkeligt arbejde, diakoni og mission.

Stiftsråd

Stiftsrådet består af biskoppen, domprovsten, 1 repræsentant for stiftets provster, 3 repræsentanter for stiftets præster, samt 1 menighedsrepræsentant valgt i hvert provsti.

Lars Hansson

Formand og Rep. for Ringkøbing Provsti

Marksekellet 2
6950 Ringkøbing

Else Marie Riis Madsen

Næstformand og Rep. for Grene Provsti

Plougslundvej 149
7190 Billund

Elof Westergaard

Forretningsfører

Korsbrødregade 7
6760 Ribe

Morten Fester Thaysen

Domprovst

Gravsgade 50
6760 Ribe

Preben Kræn Christensen

Provst

Skovvej 2
6700 Esbjerg

Marianne Holm Zeuthen

Korshærspræst

Ribegade 74
6700 Esbjerg

Mette Hvid-Olsen

Sognepræst

Kirkevangen 8 Bryndum
6715 Esbjerg N

Elsebeth Nebeling

Rep. for Skads Provsti

Erik Juhl

Rep. for Varde Provsti

Blåbærvej 3
6753 Agerbæk

Elsemarie Dam-Jensen

Rep. for Tønder Provsti

Markledgade 20
6240 Løgumkloster

Dagmar Warming

Rep. for Ribe Domprovsti

Erik Nielsen

Rep. for Skjern Provsti

Engdraget 11
6880 Tarm

Elna Jørgensen

Rep. for Malt Provsti

Æblevænget 27
6600 Vejen