Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Budget 2022

 

Budget 2022

Bindende stiftsbidrag - RIBE STIFT 2022
 FormålDelformål Budget
1.0Kommunikation - 75  993.000,00
 1.1Stiftsbog  - 2912 125.000,00
 1.2Vision for Ribe Stift - 2951 100.000,00
 1.3Stiftspræstemøde -2919 238.000,00
 1.4Stiftsmøde - 2915 50.000,00
 1.5Hjemmeside - 2912 30.000,00
 1.6Andre tilskud til kommunikation - 2913450.000,00
2.0Formidling - 76  168.000,00
 2.1Konsulenter - I alt (a) 168.000,00
 2.1.aUdv.Kirkelig undervisning  - 2911 168.000,00
 2.2Stiftsudvalg 0,00
3.0Udviklingsprojekter - 77  1.191.000,00
 3.1Undervisning - I alt (a+b) 700.000,00
 3.1.aKursus præster - 2920 100.000,00
 3.1.bProvstikurser - 2921 600.000,00
 3.2Udv.Kirkelig Social+Diakoni arb. - 292515.000,00
 3.3Gudstjenesteudvalget - 2926 32.000,00
 3.4Stiftspr.+udv.retræte Fanø-2929 18.000,00
 3.5Turisme i Ribe Stift - 2941 13.000,00
 3.6FEKK-Forum Europæisk kirkeret/kirkekundskab  30.000,00
 3.7Unge og Kirkeudvalg - 2934 33.000,00
 3.8Folkekirkens Tværkulturelt mødested i alt350.000,00
 3.8.bTværkulturelt mødested i Ribe Stift350.000,00
 3.9IT 0,00
 3.10Medier - FK TV 0,00
 3.11Kirkemusik 0,00
4.0Mellemkirkeligt - 78  97.000,00
 4.1Stiftsudv. Kirken i møde med andre - 291697.000,00
5.0Andet - 79  1.152.656,41
 5.1Diverse -2922 111.000,00
 5.2Biskoppens bevilling- tilskud under 15.000,-kr.50.000,00
 5.3Pulje - (ej øremærket) 991.656,41
 Bindende stiftsbidrag i alt 3.601.656,41
 Indtægter bindende stiftsbidrag 2022 - 0,55% -2.175.381,00
 Øvrige indtægter, tilbageført hensættelse 2008-2020 -1.426.275,41
 Hensat overskud (ikke formålsbestemt) 0,00
 Bindende stiftsbidrag i alt 0,00
     
Note - Der kan foretages overførsel fra år til år vha. begrundet henlæggelse inden for hver konto.
Udligning af over- og underskud kan ske indenfor gruppen (f.eks.formidling). 
     
Budget 2022 - Godkendt på Stiftsrådsmødet den 12/10-2021