Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Personalepolitik

Hvordan ønsker vi, at ansatte hos os har det, når de går på arbejde? Hvad er godt samarbejde hos os? Og hvilket ansvar har den enkelte for arbejdspladsen, kollegerne og sig selv? De spørgsmål er det en god ide at stille sig som arbejdsplads. Når arbejdsgiver og medarbejdere sammen har fundet svarene, kan de skrives sammen til en personalepolitik

En personalepolitik kan udarbejdes på mange forskellige måder, men fælles for dem er, at det er fælles vedtagne formuleringer, som beskriver, hvordan vi samarbejder og kommunikerer hos os.

Eksempel på personalepolitik:

Skanderborg Sogns personalepolitik

Skabelon til personalepolitik:

Se skabelon til personalepolitik for sognet på www.folkekirkenspersonale.dk

Sådan klager du i folkekirken

Hvis du er utilfreds med noget i folkekirken, har du mulighed for at klage. Her får du en vejledning til, hvordan du gør:

Hent og print klagevejledning

Actioncards

Actioncards er en tjekliste, der kan bruges i forbindelse med en ulykke eller arbejdsmæssig belastning. 

Kortene erstatter ikke handlingsplaner. De er et ledelsesværktøj for provstiernes arbejdsmiljøgrupper, som skal sikre, at en hændelse, der har indvirkning på arbejdsmiolet, håndteres korrekt, hurtigt og ud fra fælles standarder. Kortene er udarbejdet til præster.

De fem actioncards retter sig imod forskellige arbejdsmæssige situationer med behov for handling:

  1. Hvis en præst bliver udsat for mobning, chikane, trusler eller vold.
  2. Hvis en præst oplever sig stressramt eller er udsat for psykisk dårligt arbejdsmiljø.
  3. Hvis en præst oplever konkrete problemer med det fysiske arbejdsmiljø, f. eks. lydproblemer i kirken,
    problemer med mødefaciliteter/kontor, lys etc.
  4. Hvis en præst har været udsat for en ulykke i forbindelse med sit arbejde (faldulykke, cykelstyrt,
    skader på kroppe eller andre ulykker).
  5. En situation, hvor en præst har mistanke om, at sygdom kan være opstået på grund af arbejde.

Actioncards for præster: Klik her for at se dem