Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Administration

Billede af Elisabeth Aggerbeck

Elisabeth Aggerbeck

Stiftskontorchef

Daglig leder af stiftsadministrationen, amanuensis for biskoppen, juridiske forespørgsler.

Billede af Gitte Hansen

Gitte Viola Hansen

Assistent

Reception, telefonomstilling, mødebetjening, postforsendelser

Billede af Jette Jepsen

Jette Jepsen

Bogholder

Bogholderi. Fællesfonden, Det bindende Stiftsbidrag, forvaltning af stiftsmidlerne, låneudbetaling, regnskabsfører for legater, forvaltningstilsyn provstirevision.

Bispesekretærer

Billede af Dorte Ib

Dorte Ib

Sekretær

Flyttegodtgørelser, tjenestedragter, boligbidrag, el- og varmebidrag, stiftepræstemøde, KIS, Sogn.dk, Menighedsrådsvalg,Den digitale arbejdsplads (FIN), hjemmeside. Præsteansættelser og lønindplacering, præsternes personsager, øvrige bispesager.

Præster i Malt, Skads, Ringkøbing og Skjern Provstier

Billede af Tine Bovbjerg Juhl

Tine Bovbjerg Juhl

Sekretær

Flyttegodtgørelser, tjenestedragter, boligbidrag, el- og varmebidrag, stiftsmøde og KIS. Præsteansættelser og lønindplacering, præsternes personsager, øvrige bispesager.

Præster i Ribe Domprovsti, Grene, Tønder og Varde Provstier

Billede af Kristine Juhna

Kristine Juhna

Assistent

Vikaransættelser, efteruddannelse af præster, jubilæumsgratiale. Øvrig sagsbehandling. 

Sagsbehandlere

Billede af Ioanna Nitu

Ioana Nitu

Stiftsmedarbejder

Rådgivning og sagsbehandling i sager om bygge- og anlægsopgaver samt plansager.

Billede af Sussie Vig

Sussie Glud Viig

Specialkonsulent

Sagsbehandler af juridiske sager vedrørende den kirkelige lovgivning, plansager, byggesager, ansøgning om lån i stiftsmidlerne, frigivelses af indeståender, rådgivningsaftaler, køb og salg af fast ejendom, og vejledning i tilknytning til disse sager.

Generel rådgivning og vejledning om forhold, der vedrører kirkens personale, herunder sammenhæng mellem opgaver og stillinger, personalepolitik, personaleudvikling og uddannelse, arbejdstilrettelæggelse, ansættelse og afsked samt fortolkning af overenskomster.

Kommunikation

Billede af Helle Trolle Nordentoft-Christensen

Helle Trolle Nordentoft-Christensen

Kommunikations- og projektmedarbejder

Medlem af den Fælles Redaktionelle Enhed, understøtter Stiftrådets aktiviteter, Ribe Stifts Vision og projektet rekruttering og fastholdelse af præster samt udsendelse af årbog, biskoppens julehilsen og nyhedsbreve. Medansvarlig for Ribe Stifts hjemmeside og Facebook gruppe.

Lønmedarbejdere

Billede af Inge Teilmann Bennetzen

Inge Teilmann Bennetzen

Assistent

Løn og ansættelse for kirkefunktionærer.

Billede af Inger Elisa Jörgensdottir

Inger Elisa Jörgensdottir

Assistent

Løn og ansættelse for stiftsadministrationen og kirkefunktionærer.

Billede af Birgitte Hausted Rostholmd

Birgitte Hausted Rostholm

Assistent

Løn og ansættelse for kirkefunktionærer. Elektronisk kørselsgodtgørelse til præster.

Præster

Billede af Charlotte Locht

Charlotte Locht

Uddannelseskonsulent

Tilrettelæggelse af introduktionsplan for nyansatte præster i samarbejde med provst, biskop og Folkekirkens Uddannelses og Videnscenter.

Præster med særlige funktioner

Vi har i Ribe Stift mange præster ansat med særlige funktioner, fx. beredskabspræster, sygehuspræster og mange flere.

Oplysninger om disse præster, kan findes her.