Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Budget

Diakoniudvalget har et årligt budget på kr. 15.000,00

Udvalgsmedlemmer

Formand
Peter Viuff, Provst
pofv-@-km.dk

Medlem
Karen Gejl Friis, leder af Folkekirkens Hus i Esbjerg
karen-@-folkekirkenshus-esbjerg.dk

Marianne Holm Zeuthen, Korshærspræst
mz-@-km.dk

Ian Ørtenblad, sognepræst
igmo-@-km.dk

Heine Fricke, Fhv. Social- pædagog og rådgiver 
heinefricke-@-gmail.com

Karen-Lena Randrup,
randrupxlassen-@-gmail.com