Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Udvalgets funktioner:

  1. Udvalget undersøger og skaber overblik over det eksisterende arbejde med unge i stiftet.
  2. Udvalget arbejder målrettet mod at give de unge selv mulighed for at lave kirke og kirkelig undervisning for andre unge.
  3. Udvalget arbejder med forkyndelse for de unge, på de unges præmisser.
  4. Udvalget stiller sin viden og erfaringer til rådighed for kirker og projekter i stiftet, hvor man ønsker at styrke ungeområdet.

Udvalgsmedlemmer

Formand: Signe Von Oettingen, Ribe Domprovsti
siv-@-km.dk

Anne Marie Baun, Tønder Provsti
AMAB-@-KM.DK

Mira Bang Pedersen, Malt Provsti
mira-@-km.dk

Vakant, Grene Provsti

Anne Hillgaard Pedersen, Skjern Provsti
ahp-@-km.dk

Morten Sørensen, Skads Provsti
moso-@-km.dk 

Trine Lydeking Pedersen, Varde Provsti
TLT-@-km.dk

Vakant, Ringkøbing Provsti

Hans Kaarde Gundesen, organist Tarm
rganist-hans@mail.dk

Kasser: Peter Hundebøl (repræsentant fra Ribe Stiftsråd)
eterh@fdf.dk