Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Anna C.A.K. Bramsens mindelegat

Formål:
Biskoppen kan frit udele beløb til rekreation eller studieophold i ind- og udland, til præster i Ribe Stift

Bestyrelse:
Biskoppen

Formue: (cirkabeløb)
Kr. 117.000,-

Det Mathurinske Legat

Formål:
Uddele livsvarig portioner til (fattige) i Ribe Stift, p.t. giver vi ca. 11 portioner.

Bestyrelse:
Stiftsøvrigheden

Formue: (cirkabeløb)
Kr. 220.000,- + landbrugsarealer

Bemærkninger:
1/3 af udlodningen fra Tredelingen under Det Mathurinske Legat tilfalder dette legat til uddeling.

Andre legater du kan søge

Rejselegat til fremme af økumenisk dannelse

Formål:
Der lægges vægt på, at ansøgeren ønsker at dygtiggøre sig indenfor andre kirkelige traditioner end sin egen eller i det økumeniske arbejde i bredere forstand med henblik på at drage nytte af sin viden og erfaring i sin hjemlige kirkelige sammenhæng. Det er således et krav, at ansøgeren har ophold ved eller besøg hos andre kirkelige konfessioner end sin egen.

Bestyrelse:

Bestyrelsen er nedsat af forretningsudvalget i Danske Kirkers Råd og skal balancere mellem repræsentanter fra Rådet (kirkesamfund) og Økumenisk Forum (kirkelige organisationer).

Ansøgningsfrist 
1. april og 1. oktober hvert år.

Du kan læse mere om legatet og finde ansøgningsblanket her