Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Whistleblowerordningen kan benyttes af alle ansatte sognepræster i Ribe Stift, alle ansatte i stiftsadministrationen samt medlemmer af stiftsrådet og de af stiftsrådet nedsatte stiftsudvalg.

Formålet med ordningen er, at ansatte og øvrige persongrupper omfattet af ordningen skal have mulighed for at gøre opmærksom på kritisable forhold på arbejdspladsen uden at frygte negative konsekvenser.

Ribe Stifts whistleblowerordning er et supplement til den almindelige ledelses- og tilsynsmæssige klageadgang til provst, biskop og Kirkeministeriet.

Ordningen kan f.eks. anvendes til at indsende oplysninger om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen eller forvaltningsretlige principper, seksuel chikane og anden grov chikane samt bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Der kan alene foretages skriftlige indberetninger. 

Indberetningerne behandles fortroligt men ikke anonymt.

Ribe Stifts whistleblowerordning er etableret i samarbejde med kammeradvokaten.

DU KAN LÆSE MERE OM ORDNINGEN OG/ELLER FORETAGE EN INDBERETNING HER