Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Whistleblowerordningen kan benyttes af alle ansatte sognepræster i Ribe Stift, alle ansatte i stiftsadministrationen samt medlemmer af stiftsrådet og de af stiftsrådet nedsatte stiftsudvalg.

Ribe Stift har siden december 2022 haft en whistleblowerordning for alle ansatte og frivillige i Ribe Stift.

Det betyder, at alle - uanset om du er præst, arbejder i administrationen, eller er med i et af stiftets udvalg - kan bruge ordningen.

Det er let at bruge whistleblowerordningen til at rapportere alvorlige lovovertrædelser, eller hvis du har mistanke om, eller viden om, noget ulovligt, uetisk eller ureglementeret, af biskoppen, af provster, stiftskontorchefen eller andre kollegaer i stiftet.

Vi samarbejder med Kammeradvokaten for at implementere denne ordning, som også er en del af en større folkekirkelig whistleblowerordning, hvor andre stifter og folkekirkelige institutioner og sogne med over 50 ansatte også er med.

Whistleblowerordningen er bare et ekstra værktøj. Hvis du har problemer eller noget, du vil snakke om vedrørende dit job, kan du selvfølgelig også bare tage fat i ledelsen, tillidsrepræsentanten eller arbejdsmiljøudvalget.

Husk, at det ikke er muligt at være anonym, når du bruger whistleblowerordningen. Du kan dog være sikker på, at din henvendelse bliver behandlet fortroligt af kompetente personer, som er habile til at håndtere sagen.

Er du indberetter på vegne af en anden kollega, er det vigtigt, at du har samtykke og fuldmagt til indberetningen.

 

Antal indberetninger i 2023:

Ribe stift har modtaget følgende indberetninger til whistleblowerordningen:

Fra den 1. december 2022 til og med den 31. december 2023:

Modtagne indberetninger: 11

Realitetsbehandlede indberetninger: 0

Afviste/afsluttede indberetninger: 10

Indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse: 0

Overordnede temaer for indberetningerene: Chikane

 

De overordnede temaer for indberetningerne kan være:

Ansættelsesretlige forhold

Forvaltningsretlige forhold

Potentielt strafbare forhold

Overtrædelser af EU-regler

Seksuel chikane eller anden chikane.

 

Hvis en indberetning afvises, kan det f.eks. skyldes, at det indberettede forhold enten ikke er omfattet af whistleblowerloven, eller ikke vedrører Ribe Stift.

Vi håber, at I alle vil bruge denne ordning som et skridt i retning af en sund og ordentlig arbejdskultur her i Ribe Stift.

 

DU KAN LÆSE MERE OM ORDNINGEN OG/ELLER FORETAGE EN INDBERETNING HER