Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Udvalgets opgaver er:

  • At forberede og tilrettelægge mellemkirkeligt arbejde i stiftet.
  • Igangsætte aktiviteter inden for stiftsudvalgets arbejdsområder
  • At inddrage præster og menighedsråd i forberedelse af arrangementer.
  • At støtte initiativer, der skønnes at styrke den mellemkirkelige forståelse.
  • Kontakt til andre kirke og trossamfund i stiftet.
  • At holde kontakt til Asylcentre og migrantnetværk i stiftet herunder Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe stift, FTC.
  • At holde kontakt til mellemkirkelige organisationer og andre kirkesamfund
  • At fremme deltagelse fra stiftet i internationale kirkelige møder og konferencer og evt. bevilge tilskud hertil.

 

Udvalgets medlemmer:

Formand:

Else Marie Madsen
Plougslundvej 149
7190 Billund
Telefon: 75 33 18 22
Email: emrm-@-mail.tele.dk

 

Næstformand:

Heinrich Wichmann Pedersen
Præstens Ager 2, Nørup
7182 Bredsten
Telefon: 51269530
Email:hwpe-@-km.dk

Sekretær:

Peter Marius Sode Jensen
Kvaglundparken 18
6705 Kvaglund
Telefon: 8140 3039
Email: pmje-@-km.dk

Links

Mellemkirkeligt Råd:
interchurch.dk | interchurch.dk
Folkekirkens Migrantsamarbejde:
Forside | interchurch.dk
Folkekirkens Tværkulturelle center i Ribe Stift:
FTC-ribestift.dk