Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

De næste skridt:

  • Fejring af visionen den 24. september 2021
  • Drøftelse på stiftsrådsmødet den 12. oktober 2021 med input til det videre arbejde – herunder ikke mindst stiftsrådets arbejde med visionen 
  • Det nye stiftsråd træffer beslutning om den kommende handleplan:
    • Planlægning af, hvordan vi får input til hvilke aktiviteter, der kan rummes under visionen – indenfor alle de kirkelige områder – herunder hvordan får vi dette drøftet på alle niveauer i folkekirken
    • Udvalg under stiftsrådet – herunder hvordan de kommer til at fungere optimalt.

Arbejdsgruppe

Vision

Elisabeth Aggerbeck

Stiftskontorchef

Anna Marie Erbs

Provst - Grene Provsti

Lars Hansson

Medlem af Ribe Stiftsråd

Else Marie Riis Madsen

Medlem af Ribe Stiftsråd

Gert Frost Nicolajsen

Sognepræst og medlem af Ribe Stiftsråd

Peter Viuff

Provst - Malt Provsti

Elof Westergaard

Biskop