Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

Den nye vision

Kirken er åben

Klar og relevant kristen forkyndelse og menneskeligt fællesskab

Vores opgave er at give en rig kristen tradition videre i et samspil med den verden, vi er en del af. Der er ånd og kraft, kærlighed og frihed, glæde og håb i det kristne budskab. Det er forbundet med fællesskab, omsorg og åbenhed.

Derfor vil vi styrke:

  • En åben kirke på alle planer
  • Kirkens mange menneskelige ansigter
  • Kirken som en engagerende sammenhæng for frivillige og ansatte
 

 

Fejring af ny vision for Ribe Stift

Tilmelding til "Kirken er åben" den 24. september 2021

De næste skridt:

  • Fejring af visionen den 24. september 2021
  • Drøftelse på stiftsrådsmødet den 12. oktober 2021 med input til det videre arbejde – herunder ikke mindst stiftsrådets arbejde med visionen 
  • Det nye stiftsråd træffer beslutning om den kommende handleplan:
    • Planlægning af, hvordan vi får input til hvilke aktiviteter, der kan rummes under visionen – indenfor alle de kirkelige områder – herunder hvordan får vi dette drøftet på alle niveauer i folkekirken
    • Udvalg under stiftsrådet – herunder hvordan de kommer til at fungere optimalt.

Arbejdsgruppe

Vision

Elisabeth Aggerbeck

Stiftskontorchef

Anna Marie Erbs

Provst - Grene Provsti

Lars Hansson

Medlem af Ribe Stiftsråd

Else Marie Riis Madsen

Medlem af Ribe Stiftsråd

Gert Frost Nicolajsen

Sognepræst og medlem af Ribe Stiftsråd

Peter Viuff

Provst - Malt Provsti

Elof Westergaard

Biskop