Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Aktiviteter i visionsprocessen

Dette er en oversigt over de aktiviteter, vi forestiller os, der skal være i visionsprocessen. Udgangspunktet er, at vi gerne vil have hovedparten af vores interessenter i tale, samtidig med, at vi tager højde for de coronaristriktioner, der er.

Fælles for alle aktiviteterne, er de spørgsmål, som vi har valgt, at vi skal have svar på (se bilag til denne oversigt).

I Aktivitetsoversigten beskrives aktiviteten kort i form af overskrift, indhold og tidsrum for afholdelse af aktiviteten.

Navn

Beskrivelse

Deltagere

Tovholder

Tidspunkt

Materiale til opgaven

Budget

Andet

Den lokale kirke

2 x i hvert provsti

Provsten tager et møde med et menighedsråd i provstiet og drøfter de fremsatte spørgsmål med menighedsrådet.

 

Medlemmer af menighedsrådet sammen med medarbejderne ved kirken

Provsten

Provsten aftaler et møde med MR + medarbejder i

perioden medio januar 2021 til medio marts 2021.

 

 
 • Beskrivelse af projektet.
 • Guide til provsten
 • Spørgsmålene
 • Ramme for feedback.
 

Intet.

Vi forventer, at menighedsrådet vil finansiere kaffe og kage.

 

Provstikonvent

1 x i hvert provsti

Provsterne drøfter visionen som et punkt på et provstikonvent hvor alle præsterne er samlet.

Alle præster i provstiet

Provsten

Provsten tilrettelægger det, så emnet bliver drøftet inden udgangen af marts 2021.

 

 
 • Beskrivelse af projektet
 • Guide til provsten
 • Spørgsmålene
 • Ramme for feedback.
 

Intet.

Punktet drøftes på et ordinært møde.

 

Inviterede samtaler

Samtaler med medlemmer af folkekirken. Det kan være:

 • Tidligere konfirmander
 • badmintonmakkere
 • lokale kirkegængere
 • Nogle, der aldrig går i kirke
 

Medlemmer af folkekirken.

Medlemmer af arbejdsgruppen og andre, der kunne have lyst – f.eks. medlememr af stiftsrådet.

 

Aftales med Elisabeth Aggerbeck eller Gert Nicolajsen

 

Perioden fra 1. november 2020 til 15. marts 2021.

 
 • Beskrivelse af projektet
 • Spørgeguide
 • Spørgsmålene
 • Ramme for feedback.
 

Budget til:

Kaffe, kage, vand frugt m.m.

 

250 kr. pr. møde

 

10 møder =

2.500 kr.

 

Dialog med kommunerne

Samtale med borgmestre og topembedsmænd i de kommuner, der er repræsenteret i Ribe Stift

Borgmestre og topembedsmænd i de kommuner, der er repræsenteret i Ribe Stift.

 

Biskop og domprovst med hjælp fra enten Gert eller Elisabeth

Fra januar til marts 2021

Samtalen skal tilrettelægges, så den er attraktiv at deltage i. Gerne alle sammen.

Måske over skype.

 

Mødeforplejning evt. frokost, hvis ikke det bliver et skypemøde.

 

Lokalt samarbejde med skolerne

Dialog med skoleledere x 4 fordelt i stiftet.

 

Et møde, hvor præsten drøfter de formulerede spørgsmål

4 udvalgte præster.

Fra januar til marts 2021

 
 • Beskrivelse af projektet
 • Spørgeguide
 • Spørgsmålene
 • Ramme for feedback.

 

Budget til:

Kaffe, kage, vand frugt m.m.

 

250 kr. pr. møde

 

 

Dialog med RAMS og VAMS

Et møde, hvor biskop og stiftskontorchef drøfter de formulerede spørgsmål.

Elof og Elisabeth

 

Fra november 2020 til marts 2021

 
 • Beskrivelse af projektet.
 • Spørgeguide
 • Spørgsmålene
 • Ramme for feedback.
 

Stiftet betaler forplejning.

 

Lokalt samarbejde med foreninger

Dialog med borger-, idræts, børn og ungeforeninger.

Et møde hvor præsten drøfter de formulerede spørgsmål.

4 udvalget præster – der er forskellig fra dem ovenfor.

 

 

 
 • Beskrivelse af projektet.
 • Spørgeguide
 • Spørgsmålene
 • Ramme for feedback.

 

Budget til:

Kaffe, kage, vand frugt m.m.

 

250 kr. pr. møde

 

 

Dialog med de kirkelige organisationer.

Møde i bispegården.

Invitation til udvalgte fra de kirkelige organisationer:

Y-men

Dansk Røde Kors

IM

LM

Grundtvigs forum

FDF…

Et møde, hvor biskop og Gert Nicolajsen drøfter de formulerede spørgsmål.

Elof og Gert

Fra november 2020 til marts 2021.

 
 • Beskrivelse af projektet.
 • Spørgeguide
 • Spørgsmålene
 • Ramme for feedback.

 

Budget til:

Kaffe, kage, vand frugt m.m.

 

250 kr. pr. møde

 

 

Øvrige møder hvor spørgsmålene drøftes

Stiftets møde med provstisekretærerne.

 

 

Et fast årligt møde, hvor visionen og drøftelse af spørgsmålene sættes på som et særskilt punkt.

 

Elisabeth

19. januar 2021

 
 • Beskrivelse af projektet.
 • Spørgeguide
 • Spørgsmålene
 • Ramme for feedback.

 

Intet. stiftet betaler

 

Biskoppens møder med provstiudvalgene

 

Biskoppen mødes med alle 8 provstiudvalg i fra foråret 2020-foråret 2021.

 

Elisabeth

November-marts 2020.

 

Mangler:

Tønder, Skads, Ringkøbing, Grene.

 
 • Beskrivelse af projektet.
 • Spørgeguide
 • Spørgsmålene
 • Ramme for feedback.

 

 

 

Provstemøder

Drøftelse af spørgsmålene og løbende orientering om processen.

 

Elof og Elisabeth

 

 
 •  
 

 

 

Stiftsrådsmøder

Drøftelse af spørgsmålene og løbende orientering om processen.

 

Elisabeth

Februar, maj og august 2021

Sagsfremstilling

Intet.