Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Tilbagemelding fra drøftelse om kirkens vision

(Sammenfattet til 1 a4-side)

Mødedato:

Mødested:

Deltagere:

Tovholder:

Samtalens hovedpunkter og vigtigste anbefalinger (gerne struktureret ud fra de fire grundspørgsmål[1]):

 

 


[1] 1.                      Hvad er folkekirkens budskaber og opgaver i mødet med det enkelte menneske?

2.                        Hvad gør folkekirken for at folk oplever, at de hører til i en bestemt kirke/menighed?

3.                        Hvad er folkekirkens opgaver i lokalsamfundet?

4.                        Hvad er folkekirkens opgaver i det politiske og kulturelle liv? Regionalt og nationalt?