Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Kirken er åben

Klar relevant kristen forkyndelse og menneskeligt fællesskab

Vores opgave er at give en rig kristen tradition videre i et samspil med den verden, vi er en del af. Der er ånd og kraft, kærlighed og frihed, glæde og håb i det kristne budskab. Det er forbundet med fællesskab, omsorg og åbenhed.

Derfor vil vi styrke:

 • En åben kirke på alle planer
 • Kirkens mange menneskelige ansigter
 • Kirken som en engagerende sammenhæng for frivillige og ansatte

 

Det vil vi gerne med visionen

Det er ambitionen, at visionen ikke bare skal være rammen for stiftsrådets arbejde, men også kan være med til at inspirere menighedsråd, provstiudvalg, udvalg og kirkelige aktører i deres daglige arbejde.

Her er et lille udsnit af de tanker og aktiviteter, der er kommet ind i visionsdebatten:

En åben kirke på alle planer

 • Kirken er åben, så man kan gå ind og kikke eller blot sidde der for en stund
 • Åbenhed som hus – åbenhed i mødet – Åbenhed ved at gå ud
 • Give kirken mange døre, hvor man kan gå ind og ud
 • Udvikle kirken som rum for besøgende/andagtsøgende/stilhedssøgende
 • Arbejde for et godt og rigt gudstjenesteliv med vægt på ordets forkyndelse og ritualernes betydning
 • Gudstjenester der med rod i traditioner og skikke tør være kreative og nytænkende i mødet med nutidens mennesker.
 • Lade kirken være nærværende i hverdagens mange sammenhænge
 • Tage del i samfundsdebatten lokalt og videre ud
 • Kirkegården er både fælles rum og giver plads til den enkeltes særpræg
 • Skabe muligheder for at mødes
 • Plads til at tale om tro og tvivl
 • ”Sprogbibliotek” – åbenhed for den uden religiøst sprog og hjælp til…
 • Forståeligt, relevant og meningsfuld forkyndelse
 • Kommunikation -brug af medier – kontaktbarhed
 • Undervisning og dannelse er vigtige
 • Sans for det skønne – fremme sansen for funktion, æstetik og historie
 • Kirkebygning og kirkegård er i høj grad vores ansigt og mødested med menneskerSalmer – kirkemusik – kor

Kirkens mange menneskelige ansigter

 • Der er opgaver til både ansatte og frivillige.
 • Der skal være plads til forskellige måder at søge kirken på.
 • Vi kan inddrage flest mulig i det at være kirke med mange tråde: gudstjenester, cafeer, babysalmesang, konfirmander, minikonfirmander, foredrag, retræter, koncerter og meget mere.
 • Møder mellem mennesker der giver værdi
 • Møde i øjenhøjde – møde hvor folk hvor de er med respekt

Kirken som en engagerende sammenhæng for frivillige og ansatte

 • Det skal fungere godt at være lokal kirke
 • Gennemsigtighed i beslutningsprocesser
 • Frivillighedskultur
 • Kvalitet i det arbejde vi udfører, uanset hvor vi er.
 • Frihed og ansvar
 • Fokus på og fællesskab om løsningen af kerneopgaverne
 • Respekt for den forskellige faglighed
 • Kirken som arbejdsplads