Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Stiftsudvalg for unge (13-17-årige) og kirke, Ribe Stift.


Referat fra møde tirsdag d. 10. marts 2020
Deltagere: Ian Ørtenblad, Tønder; Eva Holm Riis, Malt; Hanne Kobbelgaard, Grene; Signe von Oettingen, Ribe domprovsti; Torill N. Kristensen, Skjern; Line Christensen, Skads


1. Ungeweekend:

a. Ny flyer er gennemgået for rettelser

b. Alle i udvalget sender flyer ud til præster i deres provsti. Ring gerne til enkelte, og forklar hvad det går ud på, så der er flere der melder sig til.


2. Folkemødet i Ribe

a. Mandag og søndag er der historisk løb: ”Hvor dansk er du?”. Mandag er to skoler fra Ribe inviteret. Søndag er løbet åbent for alle. Torill og Ian deltager.

b. Klimagudstjenesten. Holdes udenfor hvis vejret er til det. Line snakker med nogle unge om liturgien og spørger vi andre om hjælp, hvis hun har brug for det. Line forhører sig om guitarister og pianist til at spille.

c. Signe søger statister til historisk modeshow søndag inden løbet.

3. Liturgi og de unge – Tages på næste møde.


4. Næste møde i lands-SUK tirsdag d. 23. juni i Odense

a. Vi håber biskoppen finder en ny repræsentant til at komme med.

5. Studietur til Århus den 18. juni

a. Der er ingen præst i U-kirken for tiden. Skal vi tage til Vejle? Vi skriver sammen via mail.

6. Næste møde: Tir. 18. aug. 12.30-14.30, ti. 27. okt. 12.30-14.30


7. Eventuelt? Intet.