Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN
  • Årsrapporten inkl. Det bindende stiftsbidrag (fra 2021)

    Årsrapporten omfatter regnskabet for Ribe Stift, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med revisionen af regnskabet m.v. Årsrapporten er aflagt i henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden. Desuden er årsrapporten udarbejdet i henhold til Moderniseringsstyrelsens vejledning med mindre tilpasninger. I henhold til bekendtgørelsen udarbejdes der endvidere en konsolideret årsrapport for fællesfondens samlede aktiviteter.

  • Resultataftale 2021

    Hvert år indgår Ribe Stift et resultatkrav med Kirkeministeriet. Stiftsadministrationen er forpligtet til løbende at følge op på målopfyldelse, og der skal indgå en vurdering heraf i den kvartalsvise budgetopfølgning til Kirkeministeriet. Efter udløbet af kalenderåret udarbejder Ribe Stift en analyse og vurdering af institutionens opfyldelse af de for kalenderåret fastsatte resultatkrav. Den endelige afrapportering foretages i årsrapporten.