Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

SUK Referat 27. oktober 2020 – skype-møde klokken 12.00


1. Status på Folkemødet

a. Underligt at tale om Folkemødet nu, når DK er ved at lukke ned igen. 13.-16. maj 2021 – planlægges ud fra corona restriktioner. Folkemøde-lørdage lægges ind. Fra efter vinterferien 2021 og frem til påske. 5 lørdage på katedralskolen. Man må indtil videre være 110 der ovre.

b. Temaet fastholdes – Grænsen. Der holdes mange forskellige arrangementer for både børn, unge og voksne.

c. De unge kunne godt tænke sig én dag – fredag. Starte med at høre Conny Hedegaard. Lave noget om eftermiddagen, og så koncert om aftenen. De unge, som der har været kontakt med, er næste år et andet sted end i år. Men der er en lille gruppe tilbage.

d. Hvad skal SUK deltage i/bidrage med?

  • i. Løbet – vi ved ikke om det kan gennemføres, men Anna er frisk, og tænker i det over vinteren.
  • ii. Klimagudstjenesten – kan måske rykkes indenfor. Der er flere kirker at gøre godt med. Evt. kan den holdes på katedralskolen – Rieberlunds festsal (de unge vil gerne lave nogle arrangementer der fredag eftermiddag)
  • iii. Forslag om, at det skal ligge inden for et fast tidsrum/fast koncept. F.eks. fra 18-23 er de unge ”på”.
  • iv. Ønskerne om gudstjenesten skal komme fra de unge, og de skal selv med til at stå for gudstjenesten.
  • v. Line, Signe og Hans – og nogle rigtige unge – snakker sammen og planlægger.
  • vi. Finde forskellige unge-grupper, som kan være med i planlægningen. Line undersøger om der er en gruppe fra Esbjerg.

 

2. Drøftelse af temadag omkring tro/viden

a. Vi udsætter det til efter Corona.

 

3. Drøftelse af temadage for præster i stiftet? Hvordan får vi de unge på dagsordenen?

a. Vi venter med den til efter Corona.

 

4. Budget/økonomi

a. Ian har rundsendt budgettet. Vi ved ikke hvad kan lade sig gøre, så budgettet er lavet for at være sikker på at vi har nogle penge næste år, men vi ved ikke hvad kan lade sig gøre næste år.

b. Der er sat en stor post af til et projekt – kan være efter-konfirmander, men det kan også være andet.

c. Budgettet er på 33.000. Det er 2000 mindre end sidste års budget. Vi kan håbe på at vi kan bruge nogle af dem.

 

5. Tekst til hjemmesiden *se tekst under referatet

a. Hanne sender den reviderede tekst til stiftet

 

6. Næste møde

a. Skype møde 24. februar 2021 klokken 9.30

 

7. Eventuelt

a. Ian har ikke hørt fra biskoppen angående en afløser for ham i Lands-SUK. Ian rykker biskoppen. Ian deltog på sidste møde.

b. Der er kommet ny provst i Ringkøbing Provsti – ny mulighed for at få en repræsentant fra Ringkøbing Provsti – Torill snakker med hende om det

c. Peter rykker biskoppen for, at han kan deltage ve det af vores møder.

 

Samtaleforum for unge og Kirke.
Udvalget arbejder for på stiftsplan at fremme og styrke de kirkelige aktiviteter for unge, der har passeret konfirmationsalderen. Vi har især fokus på de 13-17-årige.


Udvalgets funktioner:

a. Udvalget undersøger og skaber overblik over det eksisterende arbejde med unge i stiftet.

b. Udvalget arbejder målrettet mod at give de unge selv mulighed for at lave kirke og kirkelig undervisning for andre unge.

c. Udvalget arbejder med forkyndelse for de unge, på de unges præmisser.

  • d. Udvalget stiller sin viden og erfaringer til rådighed for kirker og projekter i stiftet, hvor man ønsker at styrke ungeområdet.