Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Søndag seksagesima

Prædikener

Guds rige er det ikke noget, som hører fortiden til?

Jesu lignelser i dag om Guds rige: sammenligningen af Guds rige med mennesket, der lægger såsæden i jorden og er med til at passe den samt sammenligningen af Guds rige med sennepsfrøet, der kan se ud af så lidt, men bliver den største og smukkeste plante, er fantastiske og helt vidunderlige små fortællinger. På en gang enkle og samtidig rummer de en enorm dybde.

Fantastiske og vidunderlige. Det er godt nok store ord at bruge, men de to lignelser er i deres enkelthed og i deres jævne og udramatiske fortællinger meget nærværende og illustrative billeder på Guds rige.

Hver gang, jeg hører disse lignelser, bliver jeg glad og tænker: sværere er det altså ikke at tale om Guds rige. Hvilken lettelse!

Og netop de to lignelsers tale om jorden, såsæden og sennepsfrøet får samtidig alt til at skinne, ja lignelserne lægger håbet lige ind i midt i vores skrøbelige og almindelige lilleliv. For hvis jorden, såsæden, natten og dagen, mit arbejde og daglige virke – det alt sammen kan bruges – så tør jeg håbe på, at Guds rige ikke kun er noget fjernt bag himlenes himle.

¤

Den første lignelse:

En mand tilsår sin jord. Kornet spirer uden, han ved hvordan. Han passer ganske vist jorden, kører med sine maskiner, tilser den, og vejret, solen, vinden og regnen gør også sit. Afgrøden vokser frem og når det er modnet og klar til høst, tager landmanden fat også på den opgave, at få høsten i hus.

I forhold til Guds riges komme er der i denne lignelses fortælling en lettelse i, at det kommer: ”uden jeg ved hvordan”. Overlad det trygt til Gud selv! Men vid, at det kommer, og at der brug for dig i dette liv! Tag ansvar og vær opmærksom, som landmanden, der passer sin jord! Jo, der er både tid og plads til at sove og stå og leve i dagenes rytme. Så vær fortrøstningsfuld! Du skal ikke det hele selv! Livet kommer til dig!

¤

Hvad angår lignelsen om sennepsfrøet, så er det så godt i den lignelse at blive mindet om, at du ikke skal lade dig nøje med og fælde dine domme over det, du bare sådan umiddelbar hører og ser. Vær åben og lydhør!

Guds rige er det ikke bare noget fjernt engang for den, som tror rigtig meget? Guds rige er det ikke noget, som hører fortiden til? Sådan kan de kritiske eller opgivende stemmer lyde. Hvad Jesus med sin lignelse om sennepsfrøet tydeliggør for os er imidlertid, at det er at finde meget nært og der, hvor vi måske ikke lige så det komme.

Jul og påske er netop en sådan fortælling om Guds riges komme i Jesus, som blev født i Betlehem, og som blev henrettet på Golgatha. Det var ikke lige til at se, som Jesus gik der i sin støvede dragt på vejene i Galilæa og Judæa og fortalte om Guds riges komme.

Men det er i ham, Guds rige møder os. Og Jesu ord og Guds ånd er midt iblandt os. Det tør vi håbe, selv i det mindste frø og i dagligdagens virke.

Amen