Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

Vær med til en inspirationsaften i Ribe Stift, hvor vi skal blive klogere på, hvordan vi forkynder for unge.

Læs mere

Stillingsopslag

Vi søger en administrativ medarbejder til Ribe Stift til indgå i et teamsamarbejde om varetagelsen af centrale opgaver som sekretær for biskoppen. Stillingen er på 25 timer og tidsbegrænset ind til den 31. december 2024.

Læs mere

Invitationer

Vi gentager succesen fra sidste år.

Læs mere

Prædikener

Et nyt kirkeår begynder i dag. Søndagens tekst er Jesu indtog i Jerusalem, og hans indtog skal vi i dag høre som et indtog ind i menneskers verden, ind i vores tid, huse og byer.

Indtoget i Jerusalem og hyldesten af ham skal vi...

Læs mere

Prædikener

I flere af de bøger, jeg har læst i det forgangne år, har jeg bidt mærke i, at der er noget, som særligt har mærket disse forfattere og motiveret dem til at skrive. En dramatisk og omvæltende begivenhed i verden, som har kaldt på...

Læs mere

Jeg er glad og taknemmelig for modtagelsen. Nu glæder jeg mig til at lære folk at kende i domprovstiet. Jeg glæder mig til arbejdet.

Læs mere

Prædikener

Apostlen Paulus skriver i det uddrag af sit brev til menigheden i Efesus, som hører denne søndag til følgende: Al forbitrelse og hidsighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt, ja, al ondskab; men vær gode mod hinanden,...

Læs mere

Stillingsopslag

Vi søger en ny husassistent på tilkaldebasis primært i eftermiddags-og aftentimerne til at bistå ved møder med mødeopdækning, anretning og afrydning efter møderne. Du skal levere en god service.

Læs mere

Prædikener

Han gik på sine gamle dage i en sort uld frakke og med en stok i hånden. Jeg har en klar erindring om, hvordan han brugte stokken, rakte ud med den, pegede på en af sine skulpturer i haven, lagde stokken på en figur i granitten,...

Læs mere

Øvrige nyheder

På bispemødet i uge 43 blev biskopperne enige om at sende en opfordring til Kirkeministeriet om ophævelse af undtagelsesbestemmelsen til Ligebehandlingsloven for folkekirken.

Læs mere