Religionpædagogiske konsulenter
 

Peter Søgaard

Jeg er ansat som sognepræst i Sneum- Tjæreborg Pastorat med, og i stillingen som religionspædagogisk konsulent i Ribe Stift, ligeledes med.

I mit religionspædagogiske arbejde, har jeg lavet tilbud til ungdomsuddannelserne (gymnasier, handelsskoler og tekniske skoler) om præstebesøg. Skolerne kan henvende sig til mig, hvis de, i forbindelse med undervisningen i religion eller samfundsfag, ønsker besøg af en præst, der kan fortælle om sin holdning til forskellige, aktuelle problemer, der vedrører kristendom, kirke og samfund. Jeg har til det formål opbygget et netværk af præster i hele stiftet, som, efter ønske, tager ud på de enkelte skoler, og fortæller eller stiller op til diskussion med eleverne.

I øjeblikket er jeg i gang med at afprøve et projekt for kirkelige medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer. Ideen er, at alle medarbejdere i et sogn samles om en fælles studiedag, hvor de fortæller om deres arbejde, og kommer ind på den forkyndelse, der ligger bag. F. eks. at kirkegården ikke blot er en mindelund for de døde, men tillige en forkyndelse af, at fællesskabet med Vorherre rækker ud over døden. Meningen er, at de enkelte medarbejdere selv prøver at sætte ord på den kristendom, der ligger gemt såvel på kirkegården, som inde i kirkerummet og i menighedsrådsarbejdet. Projektet prøves af i løbet af foråret, hvorefter vi indsamler erfaringer, så vi forhåbentlig kan tilbyde det i hele stiftet.

Endvidere arbejder jeg på projekter for førskolebørn: I de pædagogiske læreplaner, som børnehaver og daginstitutioner er forpligtet på at formulere, indgår et punkt om kulturelle udtryksformer og ”værdier”. Det har nogle steder i stiftet ført til et samarbejde mellem daginstitution og kirke, bl.a. omkring høsten. De erfaringer bruger vi i lignende projekter om jul, påske og pinse, som vil blive afprøvet i udvalgte sogne, inden de senere udbydes i hele stiftet.

Kontakt Peter på tlf. 21 44 52 41 eller e-mail: phs(at)km.dk

Til toppen

Anna-Sofie Arendt

Jeg hedder Anna-Sofie Arendt og er udover at være sognepræst i Gesten ved Vejen ansat i Ribe Stift som religionspædagogisk konsulent. Jeg arbejder pt. i et pilot-projekt, der løber frem til september 2014, der handler om at styrke nyuddannede præster i deres rolle som konfirmand-undervisere. Igennem samtaler, supervision og netværksmøder sætter vi fokus på konfirmations-forberedelsen. Projektet er en del af den obligatoriske efteruddannelse for nyuddannede præster i Ribe Stift.

Kontakt Anna-Sofie på tlf. 75 55 70 28 eller e-mail asar(at)km.dk

Til toppen

Camilla Eilskov Friis

Mit navn er Camilla Eilskov Friis, jeg er pr. 1. juli 2013 ansat i en dobbeltstilling, som både sognepræst i Brøns-Vodder pastorat og som religionspædagogisk konsulent i Ribe Stift. 

Jeg har altid haft en stor forkærlighed for Sønderjylland, og glæder mig derfor meget til at blive en del af det fællesskab vi som familie er budt velkommen til.

Fredag den 14. juni blev jeg ordineret ved en højtidelig og festlig ordinationsgudstjeneste i Ribe Domkirke, og søndag den 7. juli blev jeg indsat som præst i Brøns- Vodder Pastorat, ligeledes ved en højtidlig og festlig indsættelsesgudstjeneste. 

Nu ser jeg frem til at komme rigtig i gang med mine opgaver som religionspædagogisk konsulent. I øjeblikket arbejder jeg med hjemmesiden, der som nævnt har været ramt af nedbrud her i sommer. Det har kostet en del ekstra arbejdstimer, men nu er den nye side heldigvis ved at komme på benene. Ved siden af er jeg så småt gået igang med at studere reformationsbillederne i Børns Kirke, som vi i øjeblikket planlægger skal blive en del af et undervisningsmateriale for voksne.

Kontakt Camilla på tlf. 74 75 31 14 eller e-mail cef(at)km.dk

Til toppen

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk