Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Med titlen ”Lyng” vil vi gerne drage en parallel mellem lyngens alsidige funktion igennem tiden og den udvikling, folkekirken er i.

Det er vores håb, at vi med associationen til lyngens alsidighed og i tråd med Ribe Stifts vision ”Kirken er Åben” kan inspirere til debat, aktiviteter og nye måder at bruge kirkerummet på.

Vores første udgivelse har temaet ”Yoga i folkekirken” og består af tre spændende indlæg:

  • ”Yoga i kirken” af ph.d. præst Line Søgaard Christensen
  • ”Er kirkerummet helligt?” af professor Hans Jørgen Lundager Jensen
  • ”Kan vi have yoga i kirken?” af biskop Elof Westergaard

De tre indlæg belyser på hver sin måde spørgsmålene;

  • Kan yoga forenes med kristendom?
  • Hvad har yoga med Jesus og opstandelsestro at gøre?
  • Er yogaens fokus på at se indad ikke lige præcis det stik modsatte af kristendom, som altid peger på det fælles?
  • Kan yoga løsrives fra sin hinduistiske arv?
  • Er yoga noget, der har hjemsted også i kirken?
  • Og kan man sige noget om, hvad der så særligt gælder for yoga i kirken?

”Lyng” udkommer løbende og publiceres online her på vores hjemmeside.

For at se layoutet i den smukkeste visning anbefaler vi, at I vælger ”tosidet sidevisning”.