Links
 

Kirkeministeriet
http://www.km.dk/ 

Bibelselskabet
http://www.bibelselskabet.dk/
Danmarks kirker
http://danmarkskirker.natmus.dk/kirkesoegning/

Folkekirkens Katastrofeberedskab
www.folkekirken.dk/beredskab 

Folkekirkens Ungdomskor
http://fuk.dk/

Pilgrimsvandring
http://www.klimapilgrim.dk/ 


RAMS Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift
Tlf. 76141499
http://www.skolekirke-ribeamt.dk/
Teologi for lægfolk
www.teologi-for-laegfolk.dk 
RPC (tidligere Religionspædagogisk Center)http://issuu.com/rpc1820/docs/rpc_bogkatalog_2014-2015_bee097234195c4

Samvirkende Menighedsplejers hjemmeside
www.menighedsplejer.dk 

Kirkens Korshær
Kirkepartnerskaber

Kirkespil Ringkøbing
http://www.kirkespil.dk/

Kirken på landet - folkekirkens projekt
http://kirkenpaalandet.fkuv.dk/ 

Kirken på Kysten
http://kirkepaakysten.dk - eller http://kuestenkirche.dk

Kirkefagmedie - Kristelig Dagblad
kirke.dk   

 

 

 

 

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk