Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Økonomier

  • Det Bindende Stiftsbidrag

    Stiftsrådet udskriver i henhold til loven om folkekirkens økonomi et bindende stiftsbidrag fra kirkekasserne til aktiviteter i stiftet.

  • Stiftsmidlerne

    Stiftsmidlerne er den del af kirkernes og præsteembedernes formuer, der bestyres af Stiftsrådet. I stiftsmidlerne indgår gravstedskapitaler, dvs. indbetalte engangsbeløb for vedligeholdelse af gravsteder.

    Stiftsmidlerne tilhører altså menighedsrådene, men indbetales til stiftet. Stiftsrådet fastsætter ind- og udlånsvilkår for disse midler, og sognene kan efter ansøgning låne af disse til istandsættelse og andre byggeprojekter.

  • Fællesfonden

    Fællesfonden er folkekirkens fælles kasse og dækker en række fælles folkekirkelige udgifter. Kirkeministeren fastsætter det samlede budget for fællesfonden. Kirkeministeriet administrerer midlerne fra fællesfonden. Indtægterne fra fællesfonden kommer primært fra landskirkeskatten.