Personlig Planlægning for præster
 
09.11.2015

Personlig Planlægning for præster

KURSUS I ARBEJDSTILRETTELÆGGELSE 

 

Ribe Stift afholder i samarbejde med konsulent og coach Eva Brow, et efteruddannelsesforløb i arbejdstilrettelæggelse for præster.

Forløbet strækker sig over 3 måneder, med start primo februar og afslutning ultimo april 2016. Det rummer 5 kursusdage, fordelt på 1+3+1 hele undervisningsdage, hvor de tre  midterste undervisningsdage foregår som internatkursus. I forløbsperioden får deltagerne hjemmebesøg  med individuel undervisning og sparring i eget arbejdskontor.

 

Kurset giver erfaringsmæssigt udbytte for såvel nye som erfarne præster.

 

 Kursist udtalelse: 

”Det har været et af de mest kompakte kurser for mig nogensinde.

Der er blevet slået nogle ting fast og jeg har fået åbnet øjnene…

Det har også været et af de mest praktiske kurser.

Jeg glæder mig til at gå i gang… indrette mit kontor.

Jeg går fyldt herfra… med mod på at gøre noget ved det!”

 

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk