Information til de nye menighedsråd
 
24.11.2008

Information til de nye menighedsråd

Kategori:
Generelle nyheder

Vejledning ang. valgte medlemmer osv.

Lister over nyvalgte menighedsråd

I Torsdags fik de menighedsråd, der havde indsendt en beslutningsprotokol til stiftsadministrationen et brev ud om hvilke medlemmer deres nye menighedsråd består af. I forbindelse med udsendelsen af disse breve har der været nogle forespørgsler til medarbejderne på stiftsadministrationen som dette brev gerne skulle afklare. Den Først valgte, er den person som står på brevhovedet af den følgeskrivelse der fulgte med listen og de nyvalgte.  Den Først valgte står således ikke på listen, men er derimod den person som har modtaget listen.

Det bemærkes at de "første valgte", der endnu ikke har indsendt kopi af beslutningsprotokollen til stiftsadministrationen bedes gøre dette hurtigst muligt.

 

Stedfortræderlister

Listerne over stedfortrædere er blevet valideret af stiftsadministrationen. Af forskellige årsager stemmer rækkefølgen af stedfortrædere på jeres indsendte liste og rækkefølgen i indtastningen ikke altid overens. Så snart en liste er OK, sendes en meddelelse herom ud til det enkelte menighedsråd. Rækkefølgen af stedfortræderne på denne liste er uden betydning. Det eneste denne liste fortæller er, at alle stedfortrædere er blevet valideret og fundet egnede til at være stedfortrædere. Det afgørende i forhold til rækkefølgen af stedfortrædere er den liste Valgbestyrelsen selv har udfærdiget. Det samme gør sig gældende for de personlige stedfortrædere.

Det bemærkes at de valgbestyrelser, der enten endnu ikke har indsendt stedfortræderlister eller som ikke har påført disse cpr-numre bedes indsende tilrettede lister snarest muligt.

Niels Hvid Knudsen.
Stiftsfuldmægtig, cand. scient. pol.

 
Korsbrødregade 7 - 6760 Ribe - Tlf. 75421800 - CVR. 57244615 - EAN-NR: 5798000818743 - kmrib(a)km·dk