Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

Sognepræst til Vorgod Pastorat

Stillingsopslag

Vorgod og Fjelstervang Kirker søger en ny præst. I kirkerne er der et aktivt kirkeliv med ugentlige gudstjenester i begge kirker og jævnlige rytmiske gudstjenster.

Billede af Fjelstervang Kirke
Billede af Vorgod Kirke
Billede af tjenesteboligen

Stillingen som sognepræst i Vorgod Pastorat i Skjern Provsti er ledig. 

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Stillingen er klassificeret i løngruppe 1 i lov om tjenestemandslønninger m.m. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Yderligere er til stillingen tilknyttet et  tillæg på 32.800 kr. årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012).

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. 

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligen er beliggende Aadalsvej 2A, Vorgod, 6920 Videbæk

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Ribe Stift, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe eller pr. mail til: kmrib@km.dk, og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.  


Sognebeskrivelse for Vorgod og Fjelstervang

Vi ønsker en præst som vil:

  • Formidle det kristne budskab, så det favner alle.
  • Være rummelig, åben og give plads til forskellighed i mødet med mennesker.
  • Samarbejde med alle i sognene herunder menighedsråd, ansatte, menigheden, lokale institutioner og vores mange foreninger i udviklingen af sognenes kirkeliv.

 Vi kan tilbyde:

  • To forskellige landsogne med et godt samarbejde mellem menighedsrådene, hvor vi prioriterer god dialog om kirkernes aktiviteter.
  • Velfungerende medarbejderstab, der vægter samarbejde og godt arbejdsmiljø.
  • Mange børnefamilier bosat i sognene, aktivt foreningsliv for alle aldre og smuk natur.
  • Præstebolig på 283 m2 og velholdt. Embedsdel med 61m2 kontor med egen indgang. Privat del velindrettet på i alt 228 m2 med to store stuer, stort køkkenalrum, soveværelse og 4 værelser to badeværelser og stort bryggers. Hertil garage og carport samt isoleret skur på 15 m2. Grunden er på 2600 m2 med velholdt have.

Vorgod og Fjelstervang – to skønne byer i det midt og vestjyske

Vorgod kirke er en middelalderkirke med flere historiske og bevaringsværdige elementer. Der er planlagt en større indvendig renovering af kirken. Kirkehuset fra 2012 rummer kontor til præsten samt fælles kontor for de øvrige ansatte. Byen er kendetegnet ved et aktivt idræts- og foreningsliv med hal og en aktiv borgerforening. Dagplejere, børnehave og skole til og med 6. kl. er alle en del af samarbejdet ”Godt børneliv”. Byen fik i 2021 et nyt Sundhedsfællesskab bestående af lægepraksis, fysioterapi og psykologer.

Fjelstervang kirke er lys og nyrenoveret med en god akustik. Der er en ny tilbygning til kirken på tegnebrættet. Kirken er placeret tæt ved Landsbycenteret/skolen, hvor kirkekontoret også er. Byen er kendetegnet ved et aktivt idræts- og foreningsliv samt et stærkt FDF-arbejde. Vuggestue, børnehave og skole til og med 6. kl. er alle en del af samarbejdet ”Børnenes Allé”.

Øvrige ansatte: En 25% hjælpepræst. En fuldtidsansat organist, der betjener begge kirker. En multimedarbejder, der bl.a. varetager minikonfirmander og FredagsCafé. En musikalsk medarbejder, kirkesangere, gravere og gravermedhjælper. En konfirmandunderviser, der bistår præsten i konfirmandundervisningen.

Vi har et aktivt kirkeliv med ugentlige gudstjenester i begge kirker. Vi har jævnligt rytmiske gudstjenester med band på skift i kirkerne. Der er to månedlige gudstjenester på plejehjemmet i Vorgod og vi har tradition for alternative gudstjenester ved særlige lejligheder. Der er god opbakning til kirkens gudstjenester og arrangementer også fra missionsforeningerne i byerne: Luthersk Mission og Indre Mission. Byernes kirkelige børne- og ungdomsarbejde er ligeledes engagerede i fx BUSK-gudstjenester.

Eksempler på aktiviteter ved kirkerne: Babysalmesang, Minikonfirmander, Kirkekor, Konfirmander, Alpha Kursus, FredagsCafé. Vi har generelt en god tilslutning til de nævnte aktiviteter.

Nærmere information om sognene kan fås ved henvendelse til formændene, der også gerne viser kirken og dens omgivelser frem for interesserede ansøgere. Kontakt formændene:

John Axelsen, Vorgod 2554 0987 (efter 28/7), formanden-@-vorgodkirke.dk  

Finn Boel, Fjelstervang 2040 0692, hefiboel-@-live.dk