Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

Sognepræst i Sønder Omme Pastorat i Grene Provsti

Stillingsopslag

Sønder Omme søger ny præst. Et dejligt og aktivt sted, med flot natur så langt øjet rækker. Ringkøbing fjord mod vest og Aarhus og Vejle mod øst. Et skønt landsbysamfund at være præst i.

Stillingen som sognepræst i Sønder Omme Pastorat i Ribe Stift er ledig til besættelse pr. 1. januar 2022.

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedsbeløb på kr. 43.000,- årligt. (grundbeløb pr. 31. marts 2012)

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Boligbidraget fastsættes ved vurdering.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Ribe Stift, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe eller til Ribe Stifts mailadresse KMRIB-@-KM.DK. Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00. For ansøgninger, der modtages pr. e-post, fremsendes kvittering for modtagelsen pr. e-post.

Opslået: 5. oktober 2021

Udløber: 25. oktober 2021


Sognebeskrivelse

Folketal: ca. 2350.

Kirke: Middelalderkirke bygget i slutningen af 1100-tallet, forlænget i 1600-tallet. Der er ca. 200 siddepladser i kirken. I 1992 fik kirken nyt alterbord og krucifiks designet af Erik Heide. Vores orgel er et Markussen-orgel med 7 stemmer.

Det kan oplyses at der er en gennemgribende renovering af kirken i udsigt.

Kirken ligger på egen kirkegård med nærmeste krematorium i Kolding ca. 60 km. væk.

Kirkegang middel med variation 10-30 personer.

Menighedsrådet består af 7 valgte medlemmer, der har et godt samarbejde og afholder ca. 10 møder om året.

Formand Dorthe Stamp Christensen, Skovvej 24, 7260 Sønder Omme. Tlf. 27631355.

Vi søger:

Vi søger en ny aktiv, udadvendt og engageret præst. Vi er et velfungerende sogn, der udover i egen kirke afholder gudstjeneste én gang om måneden på byens plejecenter og indgår i et samarbejde med nabobyen omkring afløsning/ferie (ca. 8 km.)

Byen har et aktivt foreningsliv med nybygget multihal, egen børnehave, nyrenoveret skole 0.-9. klasse og flere indkøbsmuligheder.

Vi ønsker en præst der:

  • Bruge Biblen nutidigt og aktuelt og er optaget af forholdet mellem kirke, kultur og samfund
  • Vil indgå i et tværfagligt samarbejde med det øvrige personale (organist, kirke- og kulturmedarbejder, 2 kirkesangere, graver og gravermedhjælper)
  • Arbejder sammen med organisten omkring minikonfirmander og konfirmandundervisning
  • Fortsætter udviklingen med byens menighed og foreninger, her iblandt også skolen
  • Tilrettelægger sogneaftner mv. i samarbejde med aktivitetsudvalget
  • Er synlig og nærværende i sognet og kan møde og rumme mennesker fra forskellige miljøer

Vi tilbyder:

Embedsbolig på ca. 200kvm gennemrenoveret 2019. Boligen ligger naturskønt ved Omme Å, 100 m. fra kirken. Boligen er opført i 1923.

Der er tilknyttet sognehus på ca. 100kvm som separat bygning på grunden.

Ønsker du at vide lidt mere om os kan du finde os på Facebook og Instagram under Sønder Omme Kirke og du kan også se mere om os på www.sdrommekirke.dk