Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

Deltidsbeskæftiget overenskomstansat sognepræst i Bramming Pastorat

Stillingsopslag

Vi søger en deltidsbeskæftiget overenskomstansat sognepræst i Bramming Pastorat. Mon det er noget for dig?

Stillingen er lokalfinansieret. Aflønning vil ske med en beskæftigelsesgrad på 25% af fuldtidsbeskæftigelse.

Ansættelse og aflønning i henhold til gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg (kvoteret) med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Der ydes ligeledes et særligt tillæg (kvoteret) med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr.11.100,- årligt.

Der er ikke knyttet tjenestebolig til stillingen.

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt ansøgningen.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet men sendes til Biskoppen over Ribe Stift, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe eller til Ribe Stifts mailadresse Kmrib-@-km.dk. Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag kl. 15.00.