Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Kære nye menighedsråd og menighedsrådsmedlemmer

Øvrige nyheder

Glædeligt nyt kirkeår og velkommen til hvervet som del af menighedsrådet i dit lokalområde i de kommende år. For de fleste vedkommende er I valgt for en firårig periode. Enkelte steder har I valg igen om to år. Uanset om I er der for en kortere eller længere periode håber jeg, at I bliver glade for arbejdet.

Billede af kirkebænke i Ribe Domkirke

Kære nye menighedsråd og menighedsrådsmedlemmer

VELKOMMEN

Glædeligt nyt kirkeår og velkommen til hvervet som del af menighedsrådet i dit lokalområde i de kommende år. For de fleste vedkommende er I valgt for en firårig periode. Enkelte steder har I valg igen om to år. Uanset om I er der for en kortere eller længere periode håber jeg, at I bliver glade for arbejdet.

Jeg glæder mig i alt fald til samarbejdet med jer alle. Både I som er fortsat i rådet, og I som for første gang træder ind i dette vigtige arbejde.

Som menighedsråd har I mange vigtige opgaver. I har en kirke at passe på, og de fleste af jer driver også en kirkegård. Der er et personale, som I arbejdsgiver for. Præsterne er fuldgyldige medlemmer af menighedsrådene, og en central samarbejdspartner. Det er vigtigt, at I som præst og menighedsråd har og for fortsat udvikler et godt samarbejde. Sammen kan meget ske og kirkelivet lettere blomstre.

I er menighedsråd i en både vanskelig og spændende tid.

Kirken er som det resten af samfundet stadigvæk præget af coronaen-pandemien og de restriktioner, som den medfører. Vi skal derfor fortsat handle ansvarligt og årvågent, men samtidigt være tilstede som kirke. Det er heldigvis lykkedes rigtigt godt siden nedlukningen i marts, men det kræver fortsat både stort fokus, ansvarlighed og kreativitet. Heldigvis er der lys forude. Både i form af at vi nærmer os solhverv og fordi vi ved, at flere vacciner er ved at være klar.

Jeg oplever samtidig i disse år en fornyet interesse for Den danske Folkekirke og et ønske fra manges sider om at gå i dialog med kirken.  Det kan være en dialog om lokale, sociale tiltag eller kulturelle tiltag. For mig er det let at forstå, for det kristne menneskesyn bidrager til et mere nuanceret syn på, hvad et menneske er, og understreger samtidig det ansvar, vi har for vores næste. Det kristne evangelium bringer samtidig en glæde og et håb frem, som vi ikke kan sige af os selv. Folkekirken og den kristne forkyndelse har således noget vigtigt at sige i mødet med det enkelte menneske samtidigt med, at vi som kirke har mulighed for at bidrage til fællesskabet såvel lokalt, regionalt som nationalt.

Vision

I det nye år vil vi netop tale mere om, hvordan vi vil være kirke i de kommende år. Derfor har vi med en forankring i Stiftsrådet sat gang i en samtale om, hvordan vi skal være kirke i forhold til den enkelte, i forhold til lokalsamfundet og på samfundsniveau.

Jeg vil gerne opfordre jer alle til at tage del i denne samtale ved at tage spørgsmålene op, som de er formuleret i visionsfolderen på Ribe Stifts hjemmeside: Ribe Stift: Spørgsmål til Ribe Stifts vision

Kontakt til Ribe Stift

Endelig vil jeg minde jer om, at I altid er velkomne til at kontakte os i stiftet, når I har brug for det.

I kan finde vores adresse og henvisning til personalets mails og telefonnumre på Ribe Stift: Kontakt

Orientering for nye menighedsråd i foråret 2021

For at understrege det, vil jeg invitere jer jer til et informationsmøde i foråret 2021 hvor vil der være mulighed for at høre nærmere om samarbejdet mellem menighedsråd, provstiudvalg og stift, og hvordan stiftets opgaver spiller ind i det.

I vil får tilsendt en indbydelse og et program i den første uge i januar, men I kan allerede nu tilmelde jer på vores hjemmeside (det er først til mølle-princippet) hvor også programmet ligger: Ribe Stift: Intromøder for nye menighedsråd

Jeg håber, at vi ses, om ikke før, så til den tid.

Med denne lille hilsen vil jeg gerne ønske jer alle en glædelig adventstid og rigtig god arbejdslyst i menighedsrådet. Jeg glæder mig til at møde jer.

Venlig hilsen

 

Elof Westergaard

Biskop