Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

Arrangementer for teologistuderende:

24 timer i Ribe Stift

Her oplever du et døgn med foredrag om præstelivet og samtaler med præster. Du kan eksempelvis lytte til en nyansat præst, der fortæller om sine første år i embede, du kan høre paneldebatter, møde en stor gruppe præster, fra vidt forskellige embeder og funktioner, landpræst, bypræst, sygehuspræst, fængselspræst, der alle sidder klar til at svare på de spørgsmål om præstelivet, der lige optager dig. Måske vil du høre noget om, hvordan det er at bo i embedsbolig? Eller høre noget om at være præst i en stor bykirke med flere kolleger? Eller høre noget om at være præst i et landsogn med en stor flok nabopræster omkring dig i et kollegialt fællesskab? Eller høre noget om at være funktionspræst på sygehuset, i fængslet eller være en del af beredskabsteamet af præster.

Vi betaler for din overnatning i enkeltværelse på Danhostel i Ribe og dine transportudgifter med offentlig transport.

Hold øje med Ribe Stifts facebookside for nærmere info og se i kalenderen her på websiden for info om dato for næste ”24 timer i Ribe Stift”

Sommerpraktik uge 33

Vi tilbyder 1 uges ophold i uge 33, med mulighed for at følge en præst på arbejde. Du er med i præstens hverdag i præstens sogne, du medvirker til søndagens gudstjeneste og undervejs i praktikopholdet vil der være fælles arrangementer med de andre sommerpraktikanter og en flok af præsterne i det provsti, der er vært for sommerpraktikken det pågældende år. Måske består fællesarrangementer af fælles friluftsgudstjeneste, eller foredrag eller fællesspisning. Der er i hvert fald rig mulighed for at gøre sig erfaringer med hvad præstearbejdet er og indeholder i en sommerpraktik.

Vi betaler for din overnatning og dine transportudgifter med offentlig transport.

Hold øje med Ribe Stifts facebookside for nærmere info og se i kalenderen her på websiden for info om "Sommerpraktik uge 33"

Sommerpraktik

Tilmelding

Samarbejde med teologistuderende

Ribe Stift samarbejder meget gerne med teologistuderende. Overvejer du eksempelvis:

  • Praktik på din kandidatuddannelse, så er du velkommen til at kontakte os og så hjælper vi gerne med at etablere kontakt til et sogn.
  • Feltstudium på din bacheloruddannelse, så så er du velkommen til at kontakte os og så hjælper vi gerne med at etablere kontakt til et sogn.

Kontakt os for info

Du kan finde info om Ribe Stift og nyheder om tilbud rettet mod teologistuderende på vores webside og facebookside. Du er også altid velkommen til at kontakte os for nærmere oplysninger.

For mig har et praktikophold været enormt motiverende, inspirerende og afklarende. Jeg er vokset med opgaverne og udfordringerne jeg er blevet stillet for, og kan kun se på min praktikperiode med et kæmpe smil og positivitet.

Citat Manja B. Olesen