Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Trinitatis søndag

Prædikener

Billeder af piber på orgel

Lad os bede
Gud, Fader, Søn og Helligånd
Dine veje er usporlige
Og din visdom er dyb.
Vi takker dig for ordet
Der blev kød og blod,
Og for ånden
Der blæser hvorhen den vil.
Du har åbnet dit rige,
Dit himmelske hvælv,
Og ud strømmer dit lys med nyt liv.
Vi beder dig:
Oplys det mørke som svøber sig om os.
Oplys os når vi søger i det dunkle
Så vi får øje på din korsfæstede søn,
Himlens morgenrøde
Og kan se hvordan du
med din kærlighed og nåde
gør vores liv nyt,
du som er fra evighed til evighed
Amen

Anden pinsedag havde jeg den glæde at være i Malt kirke og under gudstjenesten så jeg, at der på altertavlen stod malet med gamle bogstaver: ”Uden nogen bliver født paany af Vand og Aand kan han ikke komme ind i Guds Rige”.

De ord er en ældre oversættelse, men de hører til i beretningen i dag trinitatis søndag, som er hentet fra dialogen i et af de første kapitler i Johannesevangeliet, en dialog mellem Jesus og farisæeren Nikodemus.

                                         ¤

Nikodemus opsøger Jesus, vil så gerne blive klogere på, hvem han er.

Han opsøger Jesus om natten, skriver evangelisten Johannes. Måske Nikodemus ikke vil stå ved sin nysgerrig, er for blufærdig til eller føler det lidt for pinligt at opsøge Jesus i dagslys, eller han kommer måske blot på det sene tidspunkt, fordi natten er god til fortrolige samtaler.

¤

Samtalen mellem Jesus og Nikodemus omhandler ikke blot Jesus, hvem han er, men den handler også om Guds ånd og Guds rige og om det at være et menneske forbundet med og elsket af Gud.

Jesus siger til Nikodemus, at mennesket skal fødes på ny for at komme ind i Guds rige. Nikodemus forstår det ikke, men Jesus forklarer ham, at den fødsel, der skal til, er en fødsel af vand og Ånd. Og det er i den forbindelse, Jesus siger, hvad står skrevet i Malt kirke: ”Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige”.

¤

Men hvad betyder det så? Født af vand og ånd? Og hvori består appellen til os, sådan som denne linie møder os i Malt kirke og i evangelielæsningen i dag?

Jesus peger med de ord på dåbens betydning. ”Fødsel på ny”. ”Fødsel af vand og ånd”. Det er dåben, Jesus peger på. Dåb skal der til for at komme ind i Guds rige.

En faldgrube ligger imidlertid lige for os som tilhørere, og jeg mener virkelig det er en faldgrube: Den at lægge fokus på dem, der så ikke er døbt, hvad så med dem? Hvad er de så, forment adgang til Guds rige?

Jeg er med på, at Jesus her ifølge evangelisten Johannes selv udtrykker sig med negationer: ”hvis ikke du bliver født af vand og ånd, kan du ikke…”. Men Jesu anliggende er imidlertid ikke dommen, at vise ind i mørket. Hans anliggende er den modsatte, den at bringe lys i mørket, at styrke troen og kærligheden i verden.

¤

Netop dette opbyggelige anliggende lå også den maler på sinde, som i Malt kirke lod disse ord træde frem. For længere nede på den samme altertavle finder man de tre ord, nærmest en bøn: ”Bliv hos os!”. Ord fulde af længsel efter stadig nærvær.

Ærindet er tydeligvis ikke at pukke på andre, pege fingre af andre og dømme andre, men det er bønnen om Guds fortsatte nærvær. At vi mennesker ikke kun må være overladt til os selv og vores egne mangler, men en bøn og et håb om, at Gud vil komme os nær.

”Bliv hos os”. De tre ord er så egentlig fra en anden bibelsk beretning, også om et møde, nemlig de to disciples møde med den opstandne Kristus.

Jesus slår følge med dem på vejen fra Jerusalem til Emmaus. Disciplene kan ikke forstå, hvad der er sket i påsken med Jesu død og de er i det hele taget i vildrede. Jesu slår da følge med dem, og de glæder sig og trøstes ved hans udlægning, og de beder ham komme med ind i deres hjem om aftenen. De siger lige præcis der til ham: ”Bliv hos os”.

Og det gør han, han går med ind hos dem, bryder brødet og deler det med dem.

¤

Det er i det lys, vi skal høre Jesu ord i dag om, at vi skal fødes på ny og at vi skal fødes af vand og ånd.

Vi skal høre dem i lyset af, at Gud har vilje til at træde ind over alle vores tærskler, ind i i vores huse og ind i vores liv. Han har viljen til at være hos os. Og det har han haft siden han på skabelsens morgen, da han åbnede sin mund og  sagde: ”Lad der blive lys!” . Det ske i Jesu navn.