Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Seksagesima

Prædikener

Herre
Gud Fader i himlen
Dine ord drypper som regnen
og gøder vores hjertes jordbund,
så dit rige kan spire frem
Vi beder dig:
Frøene er lagt, men jorden er kold.
Fuglene kan ikke finde rede,
Og vi kan ikke finde ro.
Giv os varme og læ.
Giv os øjne
Så vi allerede nu ser de gyldne aks
Og træets krone.
Lad dit rige komme,
Du som er fra evighed til evighed.
Amen

De to små lignelser - lignelsen om sæden, der lægges i jorden og som bare gror frem af sig selv ved jordens bonitet, bondens arbejde og vejr og vinden. Og lignelsen om den mindste sæd, der spirer frem og vokser op som det største træ, hvor selv fuglene kan finde bo - de to lignelser om Guds rige rummer simpelthen så stor en befrielse og så meget håb. De er virkelig lignelser om Guds rige.

Hvorfor? Jo, for i disse to lignelser bliver vi virkelig fri for at tænke på os selv og egen formåen. Her bliver præstationskulturen i det moderne samfund og præstationsgeneratoren inde i os selv sat i perspektiv.

”Tag det roligt, du er ikke bare kastet ind i verden”, siger lignelserne.

¤

Nok er færre af os idag bønder og færre i direkte kontakt med mulden, men du lever på jorden og er del af den.  

Guds rige er på samme måde kendetegnet ved det relationelle, ligesom forholdet mellem jord og menneske, menneske og menneske.

Lignelsen om kornet der gror er sådan et stærkt billede, der siger til os: Ro på! Slip dig selv! Gør dit arbejde og tag del i den gudskabte verden!

¤

Hvad angår den anden lignelse idag; i det frø, der vokser op og bliver et stort træ til glæde for himlens fugle, her er der så meget håb.

Tænk sig, noget så lille og endda lagt i jorden kan blive noget så stort for verden.

Det er som om betydningen af Jesu egen død og opstandelse også ligger som en underliggende tone her i denne lignelse. Tænk sig en henrettet mand og en tom grav har formet så meget liv og rejst så mange huse, kirker og katedraler og kaldt generation efter generation til at tage ansvar og elske sin næste. Ja har skabt så meget håb blandt os mennesker i vores mørke.

Jesus er det lille korn, sæden lagt i jorden. I ham møder vi Guds kærlighed.

¤

Jesus siger det ganske vist, at med Guds rige er det ”ligesom” med sæden, der lægges i jorden. Fortællingerne idag er lignelser og rummer dette ”ligesom”, men der er virkelig ikke langt fra disse lignelser til Guds rige. Det er som om netop disse to små billeder mindsker afstanden og siger det hele. De gør Guds rige nærværende.

Det ske i Jesu navn! Amen