Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Midfaste søndag

Prædikener

Gud
Forbarm dig over os.
Vi tænker mest med maven
Og på at opfylde egne behov.
Hjælp os i stedet til at dele ud af det vi har
Så brød og fisk bliver et tegn på dit rige
og på fællesskab i verden,
Du som er fra evighed og til evighed.
Amen.

”Jeg er livets brød” siger Jesus om sig selv i evangeliet i dag.  Han vil der dermed understrege, at der er liv og næring at hente hos ham.

Billedet af brødet er enkelt og godt. For nok er det et billede, men brødet er jo konkret ligesom Jesus var det, mens han gik omkring i kød og blod for to tusinde år siden.

Brødet er håndgribeligt som Jesus, når han dengang på sin vej bøjede sig ned, plukkede et aks fra marken, eller når han skrev med en pind i jorden og rakte sin hånd ud imod alle dem, som ikke var regnet for noget.

¤

Brødet formet af mel, olie og vand, gær og salt er fysisk som den menneskelige krop og træernes stamme.

Så når Jesus siger om sig selv, at han er livets brød, så får han sagt til os, at vi hos ham fortsat kan hente daglig næring. Ja, at vi i ham møder det menneske, som til stadighed kan forbinde os med livet og med det dybeste i tilværelsen.

Jesus og det, han bragte til verden, var ikke kun sfæriske toner fra en fjern himmel. Hans anliggende var ikke at give os en åndelig flugtvej ud af en mørk og krigerisk verden. Anliggendet var og er i stedet at vække og kalde, give mod og nye kræfter ved at åbenbare, pege på og vise Guds barmhjertighed lige her midt i vi menneskers mørkefyldte verden.

¤

Jesus forkynder Guds riges komme ved at tale om sig selv som livets brød. Han forbinder sig med den verden, Gud har skabt, brødets verden, og han forbinder sig med livets herre, Gud, idet han siger om sig selv: Jeg er livets brød.

I denne tid så præget af krig og ødelæggelse, død og lemlæstede, bomber og trusler om giftgas, har jeg  brug for at høre om det basale i tilværelsen, om alt det, som er værdifuldt og godt, og hjælp til ikke lade hænderne og modet falde i tristhed og vemod over verdens ondskab og egoisme.

Her er Jesus ord om sig selv godt at smage på: ”Jeg er  livets brød”. Og ikke kun er disse ord gode at smage på. Det er også godt virkelig at hente næring fra disse ord og få nye kræfter til at virke for freden og det, som er godt og får livet til at blomstre.