Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Kristi Himmelfart

Prædikener

Glædelig Kristi Himmelfart!

Billede af himmel

Jesu himmelfart – det er ejendommeligt, hvordan denne dag evner at fortælle en historie om både afstand og nærvær. Og ikke bare fortælle – det er en dag fuld af forkyndelse af håb og mod.

¤

På den ene side er Jesu himmelfart historien om Jesu afsked med sine disciple. Han bliver som profeten Elias hentet op til Gud; Jesu liv ender ikke bare som gravet ned og lagt i en grav, men han stiger op, bevæger sig op i luften, op over skyerne, op til Gud i himlen.

Længere op end nogen geografi kan markere og længere væk end det uendelige univers.

Og så samtidig implicerer Jesu himmelfart et nærvær af en mere omfattende og vidtfavnende karakter.

Billeder af den himmelfarne viser Jesus nærmest som en sol i zenith. Og Jesu himmelfart er da også et tegn på hans allestedsnærvær.

Som solen stråler og mærker din kind, sådan er Gud dig nær. Og det er han om du sidder i jordens mørke skygge, ved verdens ende eller på havets bund.

Beretningerne om Jesu himmelfart  fortæller således om nærvær og fravær, afstand og nærhed. Og samlet set er det en forkyndelse af Guds allestedsnærvær i Jesus Kristus.

¤

Og hvad betyder det så, at Jesus er vores sol, ja at vi kan lovprise ham med ordene om, at han er ”du soles sol fra Betlehem”.

Det betyder, at vi lever under Guds solskin.

Dvs. for det første, at vi lever i en skabt verden talt frem af Gud, beåndet og levende. Mariehønen og elefanten, græsstrået og pinseliljen, hunden og spurven er Guds skaberværk.

For det andet betyder det, at når Gud fortsat lader sit lys skinne over os, at vi ikke er glemt, men husket af ham. Ja ikke bare husket, men også mærket af ham på en sådan måde, at vi må forstå, at vi – trods alle vores mangler – også er sat til at skinne på andre, ja at vores opgave er – om end af de små – at skinne på andre.

Endelig for det tredje betyder det, at vi lever under Guds solskin, at vi ikke skal lade et alt for sort-hvidt billede fylde vores sind. At søge sandheden er ikke fordømme andre og kaste mørke skygger ind over andre menneskers liv. Nej, at leve under Kristihimmelfarts sol er at leve ud af Guds kærlighed, elske sin næste og opbygge andre. Det er at forstå sig selv som en, der har hjælp behov.

Hvor er vi dog givet meget lys i Guds søn!

Glædelig Kristi Himmelfart!

Amen