Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Juleaften

Prædikener

Lille barn,
Gud af Gud,
Lys af lys,
Du kommer til verden i denne nat,
Svøbt og lagt i en krybbe.
Dit ansigt vækker glæde hos det folk,
Der vandrer i disse mørke og korte dage.
Vi beder dig:
Lad englenes ord til hyrderne på marken
Klinge ud over hele verden
Og læg dit julebudskab ind i vores hjerter
Så den kolde frygt
Der vokser i os
Smelter og forsvinder.
Spred din glæde
Så vi i taknemmelighed
Glemmer os selv
Og synger med på dine engles sang.
Ære være Gud i det højeste og på jorden
Du som er fra evighed til evighed,
Amen.

I evangelisten Lukas´ fortælling om julen er de flere, der sætter andre mennesker i bevægelse og får os afsted ud på jordens veje.

Den første er kejser Augustus. Han beordrer en stor folketælling iværksat.

Den anden er den engel, som stiller sig frem blandt hyrderne på marken og fortæller dem, at Kristus, en kongesøn og frelser, er født, og nu er at finde svøbt og liggende i en krybbe i Betlehem.

¤

Kejser Augustus kalder til folketælling, formodentlig fordi han vil have overblik over antallet af mennesker i sit store rige. Et rige, som er stort set datidens hele kendte verden. Hvad kejseren mere præcist skal bruge denne folketælling til, fortæller evangelisten Lukas ikke, men mon ikke det handler om styr på skatteopkrævning og så måske en indirekte glæde hos ham selv over at vide besked.

Englen, som stiller sig frem for hyrderne julenat, er en Herrens engel, dvs. den er sendt af Gud. Den er Guds sendebud, og dens ærinde er at bringe julens glædelige begivenhed videre og ud i den hele verden. Den sekunderes straks af en hel himmelsk hærskare af engle, der lovpriser Gud og synger: ”Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag”.  Den vil gøre Jesu fødsel kendt og inddrage os mennesker i julens glæde. Godt der også er engle, der kalder på os!

¤

Kejser Augustus sætter med sin folketælling alle folk i gang. De må rejse til deres fødested og blive talt. Nogle er allerede hjemme og kan let blive registreret, andre som Josef og Maria må gå langt.

Augustus kan beordre en folketælling iværksat, fordi han er kejser. Han kan dirigere og bestemme, styre og regere. Han ligner derved enhver anden leder og chef på tværs af tider og er ikke kun at betragte som en fortidig figur. Sådan er det i verden! Vi tæller. Her bliver der styret og regeret. Og da vi som sagt ikke helt kender kejserens motiver for denne folketælling, kan der sikkert være rigtig mange gode praktiske grunde til, at han har iværksat den. Folketællingen behøver jo ikke at være udtryk for magtfuldkommenhed, snarere et udtryk for god og effektiv ledelse til gavn og glæde for hele folket. Og det kan måske ligefrem være en del af en resultataftale mellem ham og hans administration.

Englen på marken og hele den himmelske hærskare af engle julenat minder os imidlertid om, hvor vigtigt det er at vi løfter blikket og ser andet og mere end det, vi mennesker selv sætter op i systemer og dirigerer rundt med hinanden.

Englene minder os om barnet i krybben, det enkelte menneske nu ikke kun som et tal, et nummer i mængden, men som et nyfødt barn, et Gudbarn.

Barnet født julenat, hvis ankomst englene melder, er et særligt barn. Det er Guds egen søn, Guds ord i kød og blod. Han knytter bånd mellem himmel og jord, Gud og menneske, og taler troen, håbet og kærligheden frem.

Glædelig jul!

I Jesu navn. Amen