Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Biskoppernes fælles skrivelse om brugen af Bibelen 2020

Danmark fik i marts 2020 en helt ny dansk bibeloversættelse, "Bibelen 2020" på et mundret og nutidigt sprog – oversat af eksperter i græsk og hebraisk og bearbejdet af forfattere og sprogfolk med indgående kendskab til moderne dansk.

Bibelen 2020

Fotograf: Carsten Lundager

Hensigten med Bibelen 2020 er en ny oversættelse af Bibelen, der understøtter forståelsen for den læser, der ikke vokset op med kirke og Bibel. Intentionen er at gengive meningen i grundteksterne med ord og udtryksmåder, der er alment forståelige på nutidsdansk. Der er arbejdet med formuleringerne, så det er nemmere at forstå teksternes indhold, og så meningen træder tydeligere frem. Bibelen 2020 er således formuleret i et mere mundret og nutidigt sprog.

Mange mennesker er ikke så fortrolige med kirkens rum og den autoriserede Bibel, og især børn og unge mangler ofte et grundlæggende kendskab til Bibelens univers. Bibelen 2020 udgør derfor et vigtigt bidrag til at vække nysgerrigheden og den første interesse for teksterne. Bibelen 2020 gør det lettere at læse og høre de bibelske tekster, når man ikke har et stort forhåndskendskab til Biblen.

Biskopperne opfordrer til derfor til, at Bibelen 2020 anvendes til kirkeligt brug. Biskopperne finder især Bibelen 2020 velegnet til arbejdet med børn og unge samt til mennesker, for hvem det er "det første møde” med de bibelske tekster. Biskopperne anbefaler Bibelen 2020 til studiegrupper, konfirmand- og minikonformand-undervisning, samt til arbejdet med børn og unge generelt. Der kan også være mange anledninger til at bruge Bibelen 2020 i gudstjenesterne.

Ønsker præst og menighedsråd at bruge Bibelen 2020 mere permanent i højmessen, kan man henvende sig til den lokale biskop vedrørende godkendelse og eventuel prøveperiode.

Præster og menighedsråd i Ribe Stift henvises til grupperummene på DAP, hvor I kan finde gudstjenestefolderen. RIB - Menighedsråd - Vejledning (kirkenettet.dk) eller RIB - Præster - kirkelige handlinger (kirkenettet.dk)