Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Biskoppen prædiker

Prædikener

Kristi himmelfart

Jesus tager sine apostle med udenfor byen. Han løfter sine hænder, velsigner dem og idet han gør det, bliver han løftet op til himlen.

Billede af himmel

Hvilket syn!

Jesu himmelfart bliver ikke mindre dramatisk, når man læser salmerne igennem i Den danske Salmebog, i det specifikke afsnit, som hedder Kristi himmelfart. Salmedigterne udfolder i rigt mål og med stor billedskabende kraft evangelisternes beretning og beskrivelsen i Apostlenes gerninger. Grundtvig f.eks. opmaler med forlæg i gamle salmer storsynet af Kristi himmelfart: Kristus er som en sejrherre, der har været på togt i det jordiske, og han vender nu ved sin himmelfart sejrrig tilbage til himlen:

Sejrrig fra dybet kommer
verdens frelser
erdens dommer,
navnet hans er evigt stort.

Kristus har sejret over døden og løftes nu Kristi himmelfartsdag hjem til himlens borg, hvor hans far tager imod ham og sætter ham på en tronstol ved sin side i himlens frydesal.

Sådan males der med den store pensel ovenpå den allerede magiske beretning hos evangelisten Lukas. Man skal ikke underkende sådanne syners kraft. Billeder betyder noget, er med at danne og forme vores forståelse af virkelighed og de værdier. vi vægter. Men det er samtidigt også i orden at spørge her i dag, Kristi himmelfarts dag, hvad det så betyder for os i 2020 og hvad det er, der gør, at vi stadigvæk fejrer denne begivenhed, denne dag, som en helligdag.

Det gør vi, fordi Kristi himmelfart viser os, hvordan Gud stadigvæk er nærværende i vores liv. Han er som en sol over os. Kristihimmelfartsdag er altså ikke en fejring af Jesu afsked med sine disciple og med jorden. Tværtimod! Der, i billedet af Jesus, som løftes mod himlen bliver Jesus tegnet som en nærværende sol på himlen over os. Himmelfarten peger på Guds stadige nærvær, hvad pinsen med Helligåndens komme også snart skal tydeliggøre. I dag Guds nærvær som solen. Pinsedag Guds nærvær som vinden, der kan blæse og nå, hvor den vil.

Jesus himmelfart, hvor han med Lukas ord velsigner mens han løftes mod himlen, viser Jesus som den soles sol, Ingemann taler om i morgensalmen I østen stiger solen op. Jesus er lyset, som skinner, og han kaster lys ind i den skygge og det mørke, vi uundgåeligt som mennesker også sidder i i vores liv i verden. Kristihimmelfart og den nu forestående pinse understreger således begge forbindelsen mellem himmel og jord, Gud og menneske. Vi er ikke overladt til os selv. Guds velsignelse lyses over os som solens stråler mærker vores krop. Sådan velsignet kan vi frit gå ud i dagligdagen og leve vores liv med håb. Sådan velsignet er vi kaldet til at svare på Guds spørgsmål til Kain: Hvor er din bror?

Gud hjælpe os at leve ud af denne velsignelse.

I Jesu navn, det ske!