Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

9. søndag efter trinitatis

Prædikener

Lige smart nok!

Billede af tangenter på orgel

9.søndag efter Trinitatis – 6. august 2023

Lige smart nok!

En godsforvalter står til at skulle fyres. Baggrunden for fyringen er reel nok, da denne godsforvalter ikke har levet op til sit navn. Han har fortælles det i Jesu lignelse i dag ”ødslet med sin herres ejendom”.

Nu kunne denne godsforvalter jo så tænke i, hvordan han den sidste tid inden sin fyring, dog kunne få skabt det bedste resultat for sin herre. Men nej, han tænker udelukkende på, hvordan han selv skal kunne komme videre. Han ved er det så som så med hans egne fysiske kræfter og tigge ligger under hans værdighed. Han kan imidlertid skabe netværk, og det gør han så ved at gå rundt at nedskrive den gæld, som folk har til sin herre. Som han siger til sig selv: ”Nu ved jeg, hvad jeg skal gøre, for at folk vil tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen”. Godsforvalteren nedskriver gælden hos andre, dem, som han indenfor sin myndighed, har mulighed for at nedskrive.

¤

Lige smart nok!

Men Jesus roser ikke desto mindre denne godsforvalter for at handle klogt.

Jesus bruger godsforvalteren som eksempel på dem, han kalder for denne verdens børn i forhold til lysets børn.

Glem for en stund det uetiske i godsforvalterens nedskrivning af andres gæld og dermed nedskrivningen af sin herres værdier. Hvad Jesus trækker frem er mandens iver og ihærdighed. Det er den overlevelsestrang og livskraft, som præger godsforvalteren i hans virke, og som fylder, når det gælder vi menneskers egne forhold, som Jesus sætter spot på. Gid den også var til stede, når perspektivet ikke er dig selv og anliggendet er det fælles. Kunne vi også i forhold til de fælles anliggender udvise den samme handlekraft og snilde.

 

¤

Det er nærliggende at tænke på de store udfordringer, vi står i på denne klode. Klimaforandringer forårsaget af menneskets udnyttelse af naturen gør stadigt større del af kloden ubeboelig.

Denne sommers selvantændte skovbrande i Sydeuropa grundet de stadigt stigende temperaturer.  De stadigt stigende havtemperaturer med højere vandstand til følge. Økologiske sammenhænge under pres.

Her er der virkelig brug for en snilde og en ihærdighed, som den godsforvalteren udviser i forhold til sit eget.

Jo, det handler også om egen overlevelse, sådan som det var godsforvalterens anliggende, men det handler samtidig om, hvordan vi fortsat kan værne om en gudsskabt verden og medvirke til, at jorden fortsat også for kommende generationer, er et beboeligt sted.

 

¤

Til sidst nogle enkelte betragtninger over Jesu tale om denne verdens børn overfor lysets børn.

Jesus ser i lignelsen i dag den uærlige godsforvalter som et eksempel på det, han kalder for denne verdens børn. Og han holder denne verdens børn op overfor lysets børn.

Det væsentlige her er imidlertid ikke det at skelne og sætte mærkat på henholdsvis denne verdens børn og lysets børn. Det er de samme mennesker, vi taler om. Gør ikke kontrasten for stor og døm ikke andre.

Vi er verdens børn, ofte selviske og egoistiske, men vi er samtidig også lysets børn. Det bliver sagt til os i dåben. Der får vi både ord og handling på, at vi er det: lysets børn.

Så lad det være vores drivkraft. Hjælp os til at leve ud af Guds kærlighed.

Amen