Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

4. søndag efter trinitatis

Prædikener

Jesu lignelse i evangeliet i dag er ultrakort. En lignelse midt inde blandt alle de formaninger og råd, som Jesus bringer frem.

Jesus siger: Vær barmhjertige! Døm ikke! Giv! Og Jesus opfordrer os til at se bjælken i vores eget øje før, vi ser splinten i andres. Og så er der lignelsen inde midt i det hele.

Lad os høre den: Evangelisten Lukas skriver: Jesus ”fortalte dem også en lignelse: Kan en blind lede en blind? Vil de ikke begge falde i grøften?”

¤

En markant illustration af denne lille lignelse finder vi hos den hollandske renæssancemaler Bruegel, Pieter Bruegel den ældre. Året før sin død, dvs. i 1568, færdiggjorde han billedet af seks blinde mænd, der leder hinanden. Hvor lignelsen taler om én blind, der leder en anden blind, har Bruegel malet seks mænd. De lægger hver især en hånd på den, der går foran dem. Den forreste blinde er allerede faldet i grøften, og den næste ser vi midt i faldet. Kompositionen, med rækken af de seks blinde mænd i en nedadgående bevægelse, tydeliggør, hvordan de øvrige fire også er på vej mod deres snarlige fald.

¤

Hverken Jesu lignelse eller Bruegels illustration har til hensigt at udstille fysisk blinde mennesker, tværtimod. Blindheden er at forstå i sammenhæng med Jesu tale om, hvor meget lettere vi mennesker tilsyneladende har det med at se splinten i andres øjne end bjælken i eget øje. Blindheden er udtryk for en manglende evne og vilje til at se egen svaghed. Blindheden er det hykleri eller den modsætning, der kan være mellem det, vi siger og gør, og den målestok, vi måler andre og os selv med.

Det gælder ikke mindst, hvis vi opfatter os selv som nogle, der skal lede andre og føre an.

Det er i alt fald den måde jeg forstår den efterfølgende sætning i Jesu lignelse på. Lad os høre lignelsen igen, nu med den tilføjelse, Jesus gør.

Evangelisten Lukas skriver:

Han fortalte dem også en lignelse: Kan en blind lede en blind? Vil de ikke begge falde i grøften? En discipel står ikke over sin mester; men enhver, der er udlært, skal være som sin mester” (Luk 6,39-40).

¤

Denne lille lignelse har ud fra en sådan tolkning således stadig relevans.

Maleren Bruegel malede en kirke ind i landskabet bagved de seks blinde, og placeringen af denne kirke har givet anledning til flere forskellige tolkninger. Skal vi forstå de seks blinde mænd i deres fald i modsætning til kirken? Er de seks blinde billede på denne verdens magthavere i modsætning til kirken, der ligger der så roligt og stabilt i landskabet; eller ligger der hos Bruegel en skjult kirkekritik? Jeg ved det ikke. Men det centrale er, at Jesu lignelse, som jo egentlig kun består af to spørgsmål, rummer stadigt relevant spørgsmål og kan give stof til eftertanke i forhold til vores egen tid.

Jesus spørger: ”Kan en blind lede en blind? Vil de ikke begge falde i grøften?”

For øjeblikket kan man på DR finde en dokumentarfilm af Christoffer Guldbrandsen om præsident Trumps rådgiver gennem mange årtier Roger Stone. I dokumentaren kommer vi tæt på begivenhederne omkring angrebet på kongressen i Washington i januar 2021. Og vi får et indblik i en ekstrem kynisk politisk miljø og en stærk konspiratorisk tankegang.

Et kendetegn ved et demokrati er, at den regering og præsident, som mister sit flertal, accepterer sit nederlag og på fredelig vis giver magten videre. Det skete ikke i USA ved det sidste valg og i denne dokumentar får vi et indblik i, hvordan alle demokratiets normer bliver tilsidesat og man i stedet orkestrerede kampagnen om valgsnyd, og at valget var stjålet.

Det kan godt være, at Roger Stone delvist har ret i sin skarpe formulering, når han et sted siger til instruktøren: ”Hvis du vil være vellidt, så gå ikke ind i politik, men få dig en hund”.

Og vi skal virkelig også altid have blik for bjælken i vores eget øje, når vi ser splinten i andres øjne. Det gælder også, når vi i dokumentaren får indblik i Roger Stones verden.

Men skal vi dele et samfund med hinanden, så er det helt centralt, at vi møder hinanden med respekt og ikke dæmoniserer og rakker ned på dem, vi ikke er enige med. Og snyd, bedrag og manipulation er heller ikke gangbar.

Så tag Jesu lille korte lignelse med dig: Jesus spørger: ”Kan en blind lede en blind? Vil de ikke begge falde i grøften?”

Amen