Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

2. søndag efter trinitatis

Prædikener

Jesu lignelse om det store gæstebud minder os om, at vi skal huske at se ud over selv og vores eget. Du skal huske at tage imod de invitationer, du får! Se, hvordan der bliver rakt ud efter dig!

Dine undskyldninger kan være nok så mange og fristelsen til at takke nej stor, men det er vigtigt, at du er nærværende tilstede, og at din cirkel ikke kun er dig selv.

¤

Jeg vil gerne trække to aspekter frem af Jesu lignelse i dag:

Den første er glæden over og håbet i, at alle bliver budt til med til festen.

Den anden, at det er en fest og et fællesskab, vi bliver budt ind til.

¤

Glem for stund dem, som i Jesu lignelse ikke havde tid og som ikke værdsætte invitationen, og bid derimod mærke i, hvordan denne mand, som ville holde et stort festmåltid reagerer på de førstindbudtes nej.

Han byder sine tjener: ”Gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige, vanføre, blinde og lamme herind”. Han inviterer andre ind.

Og da der stadigvæk var plads byder han dem igen at gå ud på vejene og langs gærderne og invitere også dem med ind.

Det er sådan, det er med Guds forhold til os. Gud rækker ud og byder os ind i et fællesskab større end alle vores egne selvskabte cirkler.

”Kom til mig, alle I som er trætte og tyngede”, siger Jesus et andet sted. Uagtet, at der også mærkes en vrede hos husets herre over dem, der først takkede nej, så er det centrale i lignelsen, invitationens inkluderende karakter. Lignelsen om det store festmåltid peger dermed først og sidst på Guds kærlighed og nåde.

¤

For det andet, så hold fast i, at det er et festmåltid, vi inviteres til. Det er en middag, en fest, et fællesskab, det er glædens og forventningens rum, vi kaldes ind i.

Det er så meget andet, vi kan samles om i dag. Ikke mindst vreden kan i dag fremmane ligefremme hadefulde dæmoniske ansigter og stemmer. Den lurende mistænksomhed kan også nære den ene og den anden konspirationsteori. Men det er et ødelæggende og råddent fællesskab.

Et festmåltid er noget andet. Inviteret ind til dette måltid lever vi nu i en verden, hvor vi skal søge at leve ud af Guds kærlighed og nåde.

Gud hjælpe os deri.

I Jesu navn Amen