Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

14. søndag efter trinitatis

Prædikener

Salmedigteren KL Aastrup skrev salmen Bethesdasøjlernes buegange , en smuk gendigtning af evangeliets beretning i dag fra Johannesevangeliet. Salmen er at finde i salmebogen.

En lam mand har ventet og ventet ved dammen, ligget i søjlegangen og set ud på vandet, lyttet efter en engels vingeslag og spejdet efter den mindste krusning på vandet. Ventet og ventet.

En gang imellem kommer en engel og rusker op i vandet og den, som kommer først i vandet, bliver helbredt. Sådan siges det. Vores syge ven er aldrig nået hen til vandet som den første, og han ligger der således stadigvæk i Bethesdasøjlernes buegange - ja i 38 år har han ventet uden der er sket noget.

K. L. Aastrup betoner i salmen denne venten ved gentagelsen i sin indledende beskrivelse af dem, der ligger ved dammen. Der stakler venter/på englen venter.

Det er i salmens første vers som lyder:

Bethesdasøjlernes buegange

med tætte rader af sygesenge,

hvor stakler venter på englen, venter

på vandets oprør, forgæves længe.

Bethesda Dam er et sted, hvor man venter, venter og venter.

*

Der er noget forbilledligt over den mands venten. Det, at han ligger der, bliver liggende og håber, selvom han ikke har meget at have håbet i. For som den syge siger: “jeg har ikke nogen til at hjælpe mig med i vandet, når vandet virker og har helbredende kraft”. Alligevel bliver han ved med at spejde ud over vandet og lytte efter enhver bevægelse i luften: det kunne jo være en engel. Det er ganske vist et håb imod alle odds, men han ligger der.

Hvad vi så hører idag - og hvad virkelig er evangeliets glædelige budskab er, at ikke blot er der håb - men håbet kan også møde os så uventet og indfries så brat.

Evangeliet møder os i denne beretning om Jesu helbredelse af den lamme med andet og mere end en opfordring til at vi selv heroisk står distancen, bliver ved og ikke giver op. Men det er ikke gjort med det

Redningen kommer her uventet kant, hverken fra en engel eller noget vand. Jesu spørger bare om manden vil rask og siger til ham: tag din båre og gå. Blot nogle ord fra uventet kant er alt nok.

Jesu handling bærer således håbet frem - ja viser os, hvor nær det er, kommer til os i Guds eget ord, og hvor enkelt det: Den syge bliver rask ikke ved store falbelader, men bare sådan ved at Gud træder ind og er tilstede hos os, hvor vi lever og venter.

Lyt efter vinden og Guds ord.

Se gerne efter den mindst krusning på vandet, genopdag verden - det er helt nødvendigt og husk at Guds ånd blæser hvor den vil. Og at den møder os i Jesu ord.

Amen