Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

13. søndag efter trinitatis

Prædikener

Gå du hen og gør lige så!

Det, du skal, er egentlig så enkelt, hører vi i evangeliet i dag:

”Du skal elske Herren din Gud
af hele dit hjerte
og af hele din sjæl
og af al din styrke
og af hele dit sind,
og din næste, som dig selv”.

Buddet står klart, og Jesus bekræfter overfor den lovkyndige, at det er sådan han skal leve sit liv: ”Gør det, så skal du leve!”

¤

Den lovkyndige vil imidlertid gerne have udspecificeret, hvem hans næste er? Og det er på baggrund af det spørgsmål, at Jesus fortæller den kendte lignelse om den barmhjertige samaritaner.

Lad mig kort repetere denne lignelse:

En mand bliver overfaldet af røvere, ligger halvdød og forslået tilbage ved vejen. Hverken den præst eller lovlærd, som kommer forbi, stopper imidlertid op. Det gør først en samaritaner, en fremmed. Han hjælper den overfaldne, renser hans sår og forbinder ham. Han bringer ham hen til et herberg og sørger for, at den overfaldne kan komme sig. Han ligefrem betaler for mandens ophold.

Jesus slutter lignelsen af med at spørge: Hvem synes du, da var næste for ham, der faldt i røveres hænder? Og farisæeren svarer Jesus: Han som viste ham, barmhjertighed. Hvortil Jesus så siger: Gå du hen og gør lige så!

¤

Et par pointer fra denne lignelse:

Den, som hjælper, ikke behøver at være af en særlig stand eller at have en særlig viden om menneskelige og guddommelige love. Han skal heller ikke være af samme stamme, folk eller have samme nationalitet. Hjælpen kan sagtens komme udefra og den beror på menneskets opmærksomhed og vilje til at handle og være nærværende til stede i andre menneskers liv.

En anden pointe ved læsning af lignelsen: Jesus vender på sæt og vis alting på hovedet med denne fortælling. Farisæeren spørger jo, Jesus, hvem er min næste? Dvs. farisæeren vil han afklaret, hvortil hans ansvar går. Er det indenfor hjemmets fire vægge, landsbyen, byen, landet eller er kredsen for, hvem hans næste er og hvor hans ansvar rækker større. Han vil vide besked, have det afgrænset, så han kan løse opgaven.

Med Jesu lignelse om den barmhjertige samaritaner affejer Jesus imidlertid dette spørgsmål om afgrænsningen af, hvem der er min næste. Jesus peger i stedet på betydningen af, at vi er næste for nogen, at vi har øje for andre mennesker og ikke bare går forbi den, der lider og ligger alene, forslået og ødelagt.

Tænk ikke på, hvor dit ansvar rækker, men hav øje for andre! Vis barmhjertighed! Lad dig inspirere af den barmhjertige samaritaner! ”Gå du hen og gør ligeså!” Gud hjælpe os i at det må ske. I Jesu navn Amen