Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

13. søndag efter trinitatis

Prædikener

Gud, Fader, Søn og Helligånd
Du som er i himlen og på jorden,
Du vil, at vi skal elske vores næste,
Og du kræver, at vi ser ud over vores egen familie.
Vi er bekymrede for vores børns ve og vel,
Og vi håber at det går dem godt,
Så vi beder dig:
Pas på dem
Og bær over med os
Når vi kun har blik for dem, som står os nær.
Åbn vores øjne, også for andre,
og mind os om at det at følge dig
er at sætte sig selv til side.
Lær os at give os hen til andre
Ligesom du har givet dig selv til verden,
Du som er fra evighed til evighed.
Amen

Moren til to af Jesu disciple kommer til Jesus og vil at han skal give dem den højeste rang i sit rige.

¤

Det er til at forstå. En mor, der gerne vil sine børn det godt, trække dem frem i lyset og sørge for, så langt hun nu kan det, at de får de bedste muligheder og et godt liv.

Det er vel alle forældres ønske. Vi kerer os om vores børn.

Og godt for det, men når det gælder vores forhold til Gud, så kan hverken mor eller far trække deres egne børn frem og give dem fortrin i forhold til Vorherre. Vores forhold til Gud beror ikke på os selv eller vores forældre, men ene og alene på Gud.

¤

Jesus forsvarer så ganske vist denne mor og de to disciple, hendes to drenge. Jesus ved jo fra sit eget liv, hvordan verden er skruet sammen, dvs. hvordan vi mennesker kæmper om pladserne og hele tiden forholder os til hinanden, ja kappes og strides om stort set alt.

Men Jesus må samtidig sige til hende og hendes sønner, at de tilsyneladende slet ikke har forstået, hvad det er for et rige, han Jesus regerer over.

Guds rige, som er hans, er et rige af kærlighed, barmhjertighed og nåde. Et rige, hvor al menneskets jag efter vind, er sat til side og hvor det at elske og tjene er i højsædet.

Ydmyghed, barmhjertighed, god og opofrelse er det, som fylder i hans rige. De er horisonten for menneskets liv. Og det at leve ud af den ånd giver ikke nødvendigvis et let liv med mange fede retter og stor rigdom.

Med andre ord i Guds rige er perspektivet et andet end det at sikre dig selv, dine egne børn og familie. Her gælder det om at elske Gud og at elske og værne om din næste.

Gud hjælpe os deri

I Jesu navn Amen