Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Covid-19

Corona – opfordring til forsigtighed til de menighedsråd, der ikke er omfattet af de udvidede Covid-19-restriktioner.

Læs mere

Covid-19

Over halvdelen af befolkningen ønsker, at kirken er tydeligt tilstede under en krise som COVID-19 og nedlukningen af Danmark i foråret 2020. Det viser en ny undersøgelse fra Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Læs mere

Covid-19

Hvordan kan kirkerne imødekomme den store interesse i forbindelse med de kommende højtider og samtidig holde sig inden for corona-restriktionerne? Her er en række forslag til andre måder at fejre højtider på.

Læs mere

Covid-19

Kirkerne må ikke være det sidste sted, der bliver åbnet, for kirken har en opgave for befolkningen i denne tid", lyder det fra biskop Elof Westergaard.

Læs mere

Covid-19

Biskopperne har på baggrund af reglerne for gennemførelse af begravelser og bisættelser i folkekirken, udarbejdet denne vejledning med det overordnede sigte, at undgå smittespredning af COVID-19.

Læs mere

Covid-19

Læs biskoppernes brev til præster, menighedsråd, ansatte og frivillige i Ribe Stift

Læs mere

Covid-19

Regeringens nye tiltag, der blev præsenteret i går, har også stor betydning for kirkerne. Biskopperne arbejder tæt sammen med Kirkeministeriet for at håndtere situationen. VI opfordrer alle til at tage ansvar for at bryde...

Læs mere

Covid-19

Biskopperne arbejder i disse dage meget tæt sammen med Kirkeministeriet og provsterne for at klargøre den alvorlige situation. Vi beder om, at alle ansatte forstår vigtigheden af at undgå at sprede smitten og derfor også griber...

Læs mere

Covid-19

I lyset af de seneste udmeldinger fra den danske regering og sundhedsmyndighederne vil vi bede ansatte og menighedsråd i folkekirken om at indrette arbejdet af hensyn til de af vores medborgere, der er mest sårbare over for...

Læs mere