Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

Referat fra mødet i stiftsudvalg for kirken i mødet med andre den 29. januar 2019 i Kvaglund.


Dagsorden:
1. Indledning
Ved Elof Westergaard


2. Valg af referent
Heinrich Pedersen


3. Temadrøftelse

a. Præsentation af FTC’s medarbejdere – og deres arbejdsområde

Medarbejderne ved FTC præsenterede sig selv, og fortalte om deres arbejde.

b. Samarbejde mellem migrantmenigheder og folkekirke

i. Oplæg ved Moses, præst i Chin-menigheden i Kvaglund

Moses fortalte, at Chin-menigheden er 10 år gammel, og han været ansat på deltid de seneste to år. Der er 48 familier, der er medlem af kirken. Selv om menigheden er baptistisk, er der to årlige fællesgudstjenester.

Der er forskellige kultur der mødes, og de burmesiske flygtninge er alle første generation i Danmark. For eksempel kan det være svært at planlægge mere end en uge, men heldigvis er stor åbenhed i Kvaglund kirke overfor menigheden.

ii. Oplæg ved Jakob Willms, sognepræst i Kvaglund

Fortalte om velsignelserne og udfordringer ved samarbejdet mellem folkekirken og migrant menighederne, ud fra nogle konkrete oplevelser ved kirken.

iii. Udfordringer og muligheder i mødet mellem migrantmenigheder og folkekirkemenigheder set med biskoppens øjne, ved Elof Westergaard. Der er meget vi kan lære, og som vi allerede lærer fra migrantmenighederne. Mødet med migrantmenighederne, som for eksempel gudstjenesten i forgårs, er en øjenåbner for os alle. De hjælper os også til at skifte perspektiv.

Der er selvfølgelig også udfordringer og konflikt materiale, herunder for eksempel forskellene i præsters autoritet og skriftsyn, men det minder os om at vi skal arbejde mere med missions teologi.

c. Drøftelse

De tre oplæg blev brugt som baggrund drøftelsen.

 

4. Status og opgaver

a. Folkekirkens Tværkulturelle Center

i. Bilagt Årsrapport fra FTC drøftes

Årsrapporten er udsendt på forhånd. Spørgsmålet om Daniels orlov blev kort berørt.

ii. Poul Erik Kammersgaard orienterer om seneste aktivitet og styregruppens nærmeste opgaver – herunder udviklingen omkring østarbejder-udvalgets område.

Styregruppen for FTC er blevet udvidet, i og med at arbejdet blandt østarbejdere også indgår i FTCs arbejdsområde.

iii. Drøftelse og spørgsmål

Kaffepause

b. Mellemkirkeligt stiftsudvalg

i. Else Marie Madsen orienterer om seneste aktivitet og udvalgets nærmeste opgaver

Migrant gudstjeneste den 27. januar.

Fremadrettet skal vi have en drøftelse af, hvilke initiativer vi vil tage.

ii. Ingrid Lisby orienterer om Det mellemkirkelige Råd

Orientering om det mellemkirkelige arbejde og folkekirkens migrant arbejdet, herunder en gennemgang af de internationale og nationale organisationer, hvor det mellemkirkelige råd har repræsentanter.

Trosfrihed og forfulgte kristne er også et arbejdes område for det mellemkirkelige råd.

Rejse til Bruxelles medførte en drøftelse af, hvordan repræsenteres folkekirken i EU.

iii. Drøftelse og spørgsmål

Spørgsmålet om dobbeltmedlemsskab blev kort drøftet.

c. Arbejdet blandt åndeligt søgende

i. Anne Marie Erbs orienterer om seneste aktivitet og styregruppens nærmeste opgaver.

Har haft det første mødet i bestyrelsen bag arbejdet blandt åndeligt søgende. På det kommende møde skal der laves et Budget.

ii. Miriam Florez orienterer om arbejdet blandt åndeligt søgende

Der er stor interesse for arbejdet. En undersøgelse påstår at op mod 40% af befolkningen kan betegnes som åndeligt søgende. Der arrangeres 7 pilgrims vandringer og to retræter i det kommende år.

iii. Drøftelse og spørgsmål

d. Underudvalget vedr. Dansk Tysk samarbejde

i. Elof Westergaard orienterer om seneste aktivitet og udvalgets nærmeste opgaver.

Der er i øjeblikket ikke nogen tysk præst i Tønder.

Der er meget arbejde gjort omkring folkemødet i 2020.

ii. Drøftelse og spørgsmål

 

5. Stiftsudvalgets økonomi

a. Ib Ansgar orienterer om økonomien i 2018 og 2019

Regnskab over udgifter i 2018 blev rundsendt.

b. Ansøgning om støtte til FTC-medarbejder Poul Martin Nielsens deltagelse i kursus på FUV,

Løgumkloster, om ”Folkekirken for nydanskere”, som er bilagt. Der er en kursusafgift på 4 gange 2410 kr. til de 4 moduler over 2 år.

Ansøgningen blev bevilget.

 

6. Næste møder i udvalget

a. Tidspunkter aftales

Tirsdag 21. maj 13.30 – 16.30

Torsdag 3. oktober 13.00 - 16.00

b. Temaer til temadrøftelse

Hvorfor skal vi egentlig møde andre? Missionsteologi? Blev valgt blandt forskellige oplæg

c. Udvalgets bemanding v. Elof Westergaard

 

7. Eventuelt
Vi skal have gjort noget ved opdateringen af udvalget på stiftets hjemmeside.