Direkte til indholdet Link til Min Digitale Arbejdsplads Login DAP

Referat fra mødet i stiftsudvalg for kirken i mødet med andre tirsdag den 21. maj kl. 13.30 – 16.30 i Landemodesalen, Korsbrødregade 7, Ribe.


Dagsorden:


1. Indledning
Else Marie Madsen.


2. Valg af referent
Heinrich Pedersen


3. Temadrøftelse

a. Oplæg ved Mogens Mogensen (25-30 minutter): "Hvad vil vi i mødet med andre som kirke" - hvad er mødet med andre (kirker, migrantmenigheder, flygtninge, indvandrere, åndeligt søgende) og hvad vil vi?

Mogens Mogensen fremlagde blandt andet 13 punkter som svar på spørgsmålet. (Udsendes med referatet)

b. Drøftelse (40-45 minutter)

Ud fra oplægget førtes en drøftelse af de tretten punkter Mogens Mogensen havde opstillet.

 

4. Status og opgaver:

a. Folkekirkens Tværkulturelle Center

i. Poul Erik Kammersgaard orienterer om seneste aktivitet og styregruppens nærmeste opgaver

Daniel er stadig vikar i Zions sogn. Det har fyldt meget og også medført en del frustration blandt

medarbejderne. Der har være arbejdet en del med østarbejderne. Poul Martin har involveret sig i den nye

organisation ”Marhaba”. Med hensyn til lejrene, bliver de nu holdt mest som weekender.

ii. Drøftelse og spørgsmål

På centrets hjemmeside kommer der en statistik over, hvor mange fremmede der findes i de enkelte sogne og provstier.

b. Mellemkirkeligt stiftsudvalg

i. Else Marie Madsen orienterer om seneste aktivitet og udvalgets nærmeste opgaver

Udvalget har haft møde den 6. marts, hvor vi evaluerede fællesgudstjenesten med migrantmenighederne.

Den gudstjeneste vil vi fortsat fejre.

Der kommer en omlægning af ”Folkekirken og Religionsmødet”.

ii. Ingrid Lisby orienterer om Det mellemkirkelige Råd

Udgår, men Mogens Mogensen havde under oplægget orienteret om arbejdet i Det mellemkirkelige Råd

iii. Drøftelse og spørgsmål

c. Arbejdet blandt åndeligt søgende

i. Anne Marie Erbs orienterer om seneste aktivitet og styregruppens nærmeste opgaver.

Bestyrelsen har haft møde, og er ved at finde ud af, hvordan arbejdet skal være fremover. Næste bestyrelsesmøde er i september

ii. Miriam Florez orienterer om arbejdet blandt åndeligt søgende

Ud over bestyrelsen har Miriam også ”medvandrere”, der er med til at arrangere Spirituelle praksisdage den 14-15. juni.

Der er flyttet en retræte til Skærum Mølle refugium den kommende weekend.

iii. Drøftelse og spørgsmål

Under drøftelsen kom vi ind på gudstjenesternes liturgi – forholdet mellem stilhed og tale/regibemærkninger.

d. Underudvalget vedr. Dansk Tysk samarbejde i. Elof Westergaard orienterer om seneste aktivitet og udvalgets nærmeste opgaver

Der har været det årlige Breklum møde, hvor blandt andet jubilæums mødet i 2020 blev behandlet.

Vedrørende folkemødet kommer der en mere detaljeret orientering på næste møde.

ii. Drøftelse og spørgsmål

5. Stiftsudvalgets økonomi
a. Ib Ansgar orienterer om økonomien
Ib gennemgik det udleverede driftsbudget fra perioden 1. januar til 18. maj.


6. Næste møder i udvalget

a. Tidspunkter aftales 3. oktober 13-16.

b. Temaer til temadrøftelse

Sekularisering blev forslået, og der var forskellige forslag til oplægsholdere.

 

7. Eventuelt
I.a.b

Mogens Mogensens 13 punkter

Hvad vil vi i mødet med andre som kirke?

1. Vi vil noget, fordi vi har noget på hjertet, og der er noget på spil.

2. Vi vil være kirke for hele folket.

3. Vi vil præsentere og repræsentere evangeliet i hele dets bredde.

4. Vi vil udvise gæstfrihed over for alle.

5. Vi vil være et inkluderende gudstjenestefejrende fællesskab, hvor flest mulige kan føle sig hjemme.

6. Vi vil bygge bro mellem etniciteter og kulturer, konfessioner og religioner.

7. Vi vil skabe rum for samtale om tro og liv.

8. Vi vil dele evangeliet med mennesker med anden eller ingen tro.

9. Vi vil give mulighed for fordybelse, dannelse og undervisning i den kristne tradition, tro og spiritualitet.

10. Vi vil tage os af "den fattige, enken, den faderløse og den fremmede" og tale deres sag.

11. Vi vil samarbejde med alle gode kræfter om at fremme det fælles gode i samfundet og i verden.

12. Vi vil påtage os et særligt ansvar for religiøse minoriteters ve og vel og tale deres sag.

13. Vi vil lade os udfordre g forandre af dette møde.