Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Møde i stiftsudvalget for kirken i mødet med andre. Tirsdag den 14. januar kl. 11.45 – 15.00 i Landemodesalen, Korsbrødregade 7, Ribe.

Mødet blev indledt med en let frokost

Tilstede: Ingrid Lisby Schmidt, , Else Marie Madsen, Ib Ansgar, Ole Lange, Lars Hansson, Gert Nicolajsen, Anne Dorthe Christensen, Jakob Legarth, Elof Westergaard, Peter Sode Jensen, Poul Erik Kammersgaard, Bent Oluf Dam, Heinrich Pedersen, Miriam Florez Ellendersen.
Fraværende: Anne Marie Erbs


Referat jvf dagsorden:

1. Indledning

v/ Miriam Florez Ellendersen
Vi sang 561: Jeg kender et land.


2. Valg af referent

Stiftspræst Peter Sode Jensen valgt


3. Temadrøftelse
a. Sækularisering og sekularisme – hvordan møder vi som kirke i Ribe stift de udfordringer, som blev skitseret af bl.a. professor Peter Lodberg ved vort efterårsmøde.
Til drøftelsen kunne følgende underpunkter nævnes:
i. Medvirken til skelnen og klarhed omkring sækularisering og sekularisme
ii. Oplysning om sekularismens væsen og indhold – ikke mindst også ift. Meningsdannere og journalister
iii. Muligheder for initiativer – oparbejdelse af kompetencer og udbredelse af meningsdannende oplysning
b. Drøftelse (40-50
minutter).

Gert introducerede temaet.
Vi havde en generel fri drøftelse.
Hvordan kan vi bedst forsøge at generobre kirkens plads i samfundet?
Hvad kan vi gøre positivt, i stedet for at være i mod noget?
Gert rundede af.
Der er noget vi skal skubbe til, for at sætte noget i gang, i forhold til vores plads i samfundet.
Tankerne kan måske tages med i en vision for Ribe stift.


4. Stiftsudvalgets sider på Ribe stifts hjemmesider.
Else Marie orienterede om at vi er nu med på hjemmesiden.


5. Status og opgaver (der er afsat 10 minutter til hvert underudvalg – større oplæg bedes sendt skriftligt i forvejen til hele udvalget):
a. Folkekirkens Tværkulturelle Center
i. Poul Erik Kammersgaard og Peter Sode Jensen orienterer om centerets seneste aktivitet og kommende opgaver.
ii. Drøftelse og spørgsmål
b. Mellemkirkeligt stiftsudvalg
i. Else Marie Madsen orienterer om seneste aktivitet og udvalgets nærmeste opgaver
ii. Ingrid Lisby orienterer om Det mellemkirkelige Råd


Peter orienterede udfra tilsendt Årsrapport.
Fremhævede flg:
 Evt samarbejde med Esbjerg kommune i Kvaglund sogn.
 En Aha oplevelse
 Migrantkirke gudstjeneste og samarbejde.
 Praktikanter i FTC og Kvaglund kirke.
 Et kursus som udruster kirkefolk til at møde muslimer.
 Gav mulighed for spørgsmål. Else Marie orienterede om Migrantgudstjenesten d 26 jan. Det var ønskeligt at der kom flere fra sognekirker.
Ingrid nævner den offentlige høring fra det mellemkirkelige råd.
Det mellemkirkelige råd skal på en deligationstur til Færøerne.
iii. Drøftelse og spørgsmål
c. Arbejdet blandt åndeligt søgende
i. Anne Marie Erbs orienterer om seneste aktivitet og styregruppens nærmeste opgaver.
ii. Miriam Florez orienterer om arbejdet blandt åndeligt søgende
iii. Drøftelse og spørgsmål
d. Underudvalget vedr. Dansk Tysk samarbejde

i. Elof Westergaard orienterer om seneste aktivitet og udvalgets nærmeste opgaver
ii. Drøftelse og spørgsmål
Heinrich og Else Marie nævnte de forskellige repræsentationer i landskækkende udvalg er uklar.
Miriam delte kursusprogrammet for 2020 ud og fortalte om udfordringen: hvordan sende det ud til tidligere deltagere , da det er begrænset af GDPR.
Elof orienterede kort.


6. Stiftsudvalgets økonomi
a. Ib Ansgar orienterer om økonomien
Af den af Ib’s fremlagte driftoversigt er brugt 46.924. i 2019. Budgettet for 2020 er 85.000
Der blev bevilget 5000 kr øremærket til et præstepar eller to præster fra Ribe stift til deltagelse i inspirationsdage i Middelfart
Der blev bevilget 3.800 kr til to medarbejdere ved FTC’s deltagelse i Mellemkirkeligt Råds kursusdøgn i Vejle


7. Næste møder i udvalget
a. Tidspunkter aftales
b. Temaer til temadrøftelse
Næste møde: d 17 juni kl 09.30 til 12.00 med
rundsktykker fra kl 09.45 i landemodesalen Ribe
stift.
Temaer:
 Dobbelt medlemsskab
 Den tyske kirke i DK
 Østeupæere i DK
 Hvordan håndtere pressen og meningsdannere.
 Hvordan er vi kirke for dem som ikke er medlem af kirken. Hvordan forholder vi os til udmeldelser.


8. Eventuelt