Direkte til indholdet Link til Folkekirkens intranet FIN

Entreprenøraftale

 

Aftalen indgås hermed om drift af kirkegård, kirketjeneste, samt renholdelse af Malt Kirke og mandskabsbygning

 

Mellem Vejen Menighedsråd, Nørregade 96, 6600 Vejen

og

Malt Menighedsråd v/Peter Garde

 

Aftalen løber indtil en af parterne opsiger aftalen.

Opsigelse kan ske med et halv års varsel.

 

Ændringer i kontraktens omfang kan ske med samme varsel. Prisændringer følger procentreguleringen i kirkeministeriets lønoversigt med udgangspunkt i kirkeministeriets lønoversigt pr. 1. april 2012 Svarer til et grundbeløb på 195,52 Kr.

Aftalen omfatter:

Renholdelse af Malt kirke og mandskabsbygning     156 timer pr. år

Kirketjener ved kirklige handlinger                             177 timer pr. år

Drift og renholdelse af Malt kirkegård                     1.608 timer pr. år

I alt                                                                          1.941 timer pr. år

 

Arbejdet honoreres med for tiden 215,70 kr. pr. time og faktureres løbende hver måned med 1/12 del af den årlige omkostning svarende til for tiden 34.889,48 kr. pr måned.

Udgifter til personalets kørselsomkostninger faktureres efter statens takster. Udgiften til porto. m. v. faktureres efter aktuelt forbrug.

Kirkegårdslederen i Vejen udarbejder udkast til budgetter for det kommende drifts år. Budgetudkastet afleveres til Malt Menighedsråd.

Udgifter til vedligeholdelse af maskiner faktureres fra leverandør direkte til Malt Menighedsråd.

Nyanskaffelse af maskiner aftales med Malt Menighedsråd og faktureres direkte til Malt Menighedsråd.

Kontortid for kirkegården følger kontortiderne i Vejen hvor kirkegårdslederen varetager kirkegårdskartoteket, indgåelse af gravstedsaftaler, fakturering af ydelser m. v. Der kan til enhver tid træffes aftale på et andet tidspunkt. Der skiltes med kontor- og træftider på Malt Kirkegård.

Denne aftale træder i kraft med virkning fra den 1. maj 2021